Wat is een levensverzekering?

De levensverzekering is een persoonsverzekering. Die laat toe iemand te verzekeren tegen overlijden of leven

Een levensverzekering bestaat uit 3 basiselementen:

- De onderschrijver van de levensverzekering: dit is de persoon die de verzekering aangaat met de verzekeringsmaatschappij. Deze persoon betaalt de premies van de levensverzekering, en is de partij die het contract aangaat met de verzekeraar.

- De verzekerde : deze persoon is diegene die verzekerd is. De uitbetaling bij overlijden of leven zal gebeuren omdat deze persoon overleden is of nog in leven is.

- De begunstigde : deze persoon ontvangt het verzekerde kapitaal

De werking van een verzekering leven verloopt als volgt:

- Elke verzekering heeft een begindatum en een einddatum

- Voor een levensverzekering is de einddatum dikwijls de datum waarop de verzekerde persoon 65 jaar wordt.

- Gedurende de looptijd van de polis betaalt de onderschrijver van de polis de premies. Als de verzekerde zou overlijden, dan stopt de premiebetaling en zal de begunstigde bij overlijden van de polis het verzekerde kapitaal overlijden ontvangen.

- Komt de polis tot zijn einde (op de eindvervaldag) dan zal de verzekeraar het kapitaal leven betalen aan de begunstigde bij leven zoals die in de polis staat aangegeven.

In de praktijk, en ook om fiscale redenen, is heel dikwijls de onderschrijver van de polis, de verzekerde, en begunstigde bij leven dezelfde persoon. Bijvoorbeeld: je onderschrijft voor jezelf een pensioenverzekering. Je bent zelf onderschrijver, betaalt dus de premies. je bent zelf de verzekerde want je wil het kapitaal krijgen op je 65ste als je dan nog in leven bent, en dus ben je ook de begunstigde bij leven. Als er ook een kapitaal overlijden voorzien is in de polis, zal je echtgenote en kinderen meestal de begunstigden zijn bij overlijden.