Wat is winstdeelname bij een levensverzekering?

Bij een levensverzekering van tak 21 hoort in principe winstdeelname. Wat is dit precies en hoe werkt de toekenning van winstdeelname?

Levensverzekeringen in tak 21 zijn gekenmerkt door een bepaalde intrestvoet die de verzekeraar elk jaar toekent. Bovendien waarborgt hij deze intrestvoet gedurende de hele looptijd van het contract. Dat kan soms heel lang zijn bvb 30 tot 40 jaar.

Om dat te kunnen doen kiest de verzekeraar een relatief lage intrestvoet. Logisch want niemand weet wt de intrest zal zijn over 20 of 30 jaar.

Daarom bestaat er winstdeelname als een compensatie. Elk jaar kan de verzekeraar beslissen om bovenop de gewaarborgde intrest een meer toe te kennen onder de vorm van winstdeelname. Heeft de verzekeraar meer winst gemaakt omdat de financiële markten zorgden voor een goed resultaat, dan kan hij beslissen een deel ervan aan de vezekerden uit te keren. Dat deel is dan winstdeelname en wordt aan het contract toegevoegd als een bijkomend stukje kapitaal.

Hoeveel een verzekeraar wil afgeven, is een beslissing die de verzekeraar zelf neemt. Enkel de concurrentie met andere verzekeraars zal zorgen dat dit gedeelte voldoende groot zal zijn.

Wil je meer weten over de historiek van de winstdeelname van sommige maatschappijen? Dan ben je bij een financiële planner aan het juiste adres. Hier kan je zo iemand vinden.