Een ongeval is soms snel gebeurd. Een goede reactie na het ongeval, zorgen voor de juiste informatie, kan je heel wat tijd besparen.

Een ongeval is soms niet te vermijden. Maar een goede, snelle afhandeling van de schade die kan je wel beinvloeden door de juiste dingen te doen.

Verzamel onmiddellijk bewijzen 


Door de aanrijding is men geschrokken, mogelijk zelfs verward. Nochtans zijn de eerste paar minuten na het ongeval van het grootste belang om later te kunnen bewijzen hoe het ongeval is verlopen en wie aansprakelijk is voor dit ongeval. Dit bewijs van het ongevalverloop kan vooral als volgt worden geleverd :


a) Via getuigen, door de nummerplaten van de wegrijdende bestuurders te noteren en door de adressen te verzamelen van de toekijkende getuigen, vooraleer deze verdwijnen.
b) Blijft er discussie bestaan over de juiste ongevalsomstandigheden, dan dient de politie te worden bijgeroepen. (tel 101), dit dient in elk geval te gebeuren wanneer een van de betrokkenen is verwond geraakt.
c) het is aangeraden dat het Europees aanrijdingformulier steeds wordt ingevuld, ook als er Politie tussenkomt, de gegevens van dit formulier laten immers toe om reeds de dag van het ongeval, of kort nadien, contact te nemen met de B.A.-verzekeraar van de andere bestuurder.
d) Inzover mogelijk worden de voertuigen niet verplaatst totdat de Politie ter plaatse is of eventueel tot dat u de nodige foto´s heeft genomen, dergelijke foto´s van de twee betrokken voertuigen en van de plaats van het ongeval zijn in elk geval nuttig om achteraf de ongevalomstandigheden duidelijker te maken en om de juiste voertuigschade en andere schade (vernield brilglas, beschadigde muziekinstallatie, ...) ingevolge het ongeval te kunnen bewijzen.
Vanzelfsprekend zult u binnen de 24 uur na het ongeval contact nemen met uw makelaar of rechtstreeks met uw BA-verzekeraar, om zo de nodige informatie over het ongeval te verstrekken. In voorkomend geval ook verwittigen : uw ziekenfonds - uw werkgever, plus arbeidsongevallenverzekeraar. - de andere betrokken verzekeringsmaatschappijen (verzekeraar voor eigen schade / schoolongeval / hospitalisatie / inkomstenverlies / gezin ...)


De schets op het Europees aanrijdingformulier : 


Het is belangrijk om een goede schets te maken met voldoende detail van het ongeval. Er is plaats voorzien op het aanrijdingsformulier. Voor de politie is deze tekening dikwijls van belangrijke waarde. Het is het enige gemeenschappelijk deel van het aanrijdingsformulier  dat door beide partijen werd ingevuld. Wanneer beide partijen niet akkoord geraken over de tekening, haal je best de politie erbij. 


In veel gevallen zal je moeten wachten tot de politie ter plaatste is om een proces-verbaal op te maken. Let op; zelfs bij een kleine overtreding zoals het omrijden van een verkeersbord, een geparkeerde auto aanrijden, ...moet je wachten op de politie want anders kan er sprake zijn van vluchtmisdrijf. Bij lichamelijke schade moet je altijd de politie erbij roepen. 
Opgelet : Na een auto-ongeval wordt vaak de politie opgebeld. Als die ter plaatse komt - wat in een grote stad niet evident is wanneer het een ongeval betreft zonder gewonden - laten de betrokken partijen een PV opstellen. De betrokkenen denken dan niet meer aan het invullen van een Europees aanrijdingsformulier. Ze zijn ervan overtuigd dat ze door het opstellen van een PV even snel zullen vergoed worden. Dat is meestal niet het geval.


Nadat de betrokkenen ons hebben gemeld dat er een ongeval heeft plaatsgevonden en zij vernemen dat de schadevergoeding op zich laat wachten omdat de verzekeringsmaatschappij eerst het PV wensen in te kijken, worden de schadelijders soms boos of zijn ze ontgoocheld.


Vul dus steeds een aanrijdingsformulier in, ook wanneer de politie ter plaatse kwam. Het zal de afhandeling van het schadedossier versnellen. Vraag aan de politiemensen ook het nummer van het PV en geef het door aan uw verzekeraar.


Wil je voor je vertrek even alles nog eens overlopen met een verzekeringsspecialist ? Ben ik goed verzekerd ? Wat met de inhoud van de mobilhome ? Is een juridische bijstandsverzekering mobilhome nuttig nuttig ? En mijn reisbijstandsverzekering ; telt die ook voor mijn mobilhome ? Zo'n specialist mobilhome  kan je hier vinden