Hoe verloopt de transitieperiode voor het bekomen van een motorrijbewijs in 2013?

Een nieuwe regeling voor het bekomen van het motorrijbewijs gaat in voege vanaf 1 mei 2013. Wat als je reeds een rijbewijs moto hebt? Of recentelijk hebt bekomen?

Meerdere gevallen kunnen zich voordoen:

- Bezit je een motorrijbewijs van het beperkte type A; dan zal die worden gelijkgesteld met de categorie A2.

- Bezit je een voorlopig motorrijbewijs omdat je het beperkte rijbewijs categorie A wil halen voor 1 mei 2013, en ben je reeds 18 jaar, dan kan je onmiddellijk het praktische examen afleggen voor het motorrijbewijs A2. Opgelet je voorlopig rijbewijs moet nog geldig zijn, de geldigheid is normaal 1 jaar, zoniet moet je alles van vooraf aan herbeginnen. 

- Ben je in het bezit van een oud beperkt motorrijbewijs type A van voor 1 mei 2011 dat je reeds meer dan 2 jaar hebt, dan kan je het tot 30 april 2014 inruilen bij de gemeente tegen een motorrijbewijs type A

- Ben je in het bezit van een beperkt motorrijbewijs van het type A, bekomen in de periode tussen 1 mei 2011 en 1 mei 2013, en je hebt dit rijbewijs 2 jaar, dan kan je het inruilen gedurende een jaar tegen een motorrijbewijs A

- Ben je in het bezit van een, niet vervallen, voorlopig beperkt motorrijbewijs A bekomen voor 1 mei 2013, dan kan je het praktisch examen voor het motorrijbewijs A afleggen wanneer je minstens 21 jaar bent. 

Voor meer informatie, kijk op de site rijbewijs moto

De regels voor het bekomen van een nieuwe motorrijbewijs 2013 kan je hier vinden in detail