Welke verenigingen voor motorrijders bestaan in België?

Meerdere verenigingen en clubs bestaan in België die de belangen van motorrijders verdedigen. Een overzicht kan je hier vinden.

Je bent een motorfan en zoekt een club in België? Ziehier een goed startpunt:

- De Belgische Motorrijdersbond (B.M.B) is de nationale vertegenwoordiger in België van de internationale motorrijderfederatie (De Internationale Federatie van het motocyclisme - F.I.M) en van de U.E.M (Union Européenne de Motocyclisme). Zij bestaat uit 2 regionale bonden: de Vlaamse Motorrijdersbond van België (VMBB) en de Fédération Motocycliste Wallonne de Belgique (FMWB). Deze federatie is verantwoordelijk voor de organisatie van het Belgische kampioenschap en andere wedstrijden op nationaal, europees, en internationaal vlak. 

- De Vlaamse Motorrijdersbond van België: VMMB

- De MAG: de Motorcycle Action Group 

Op internationaal niveau : 

De internationale federatie van het motocyclisme : FIM