Pensioensparen: een echte must voor uw oude dagen!

Waarom sparen voor je pensioen nodig is? Welke mogelijkheden er zijn en waar je moet op letten? Lees het in deze gids!

Er gaat geen week voorbij of we horen spreken over de vergrijzing. De west-europese bevolking wordt steeds ouder. De baby-boom van de jaren 1950-1960, de verminderende nataliteit, en een stijging van de levensverwachting, zorgen voor een steeds grote wordende groep van gepensioneerden tegenover een kleinere groep actieven. De klassieke bevolkingspyramide is niet meer.

De sociale zekerheid, en voornamelijk het wettelijk pensioen, of de eerste pijler, is een repartitiesysteem, waarbij de actieven voor de gepensioneerden betalen. Met een fundamentele en structurele wijziging van deze verhouding tussen actieven en gepensioneerden, komt het wettelijk pensioen onder druk.

Zelfsparen voor zijn pensioen wordt dus hoe langer hoe meer een noodzaak. Met de steun van de fiscaliteit kan je dit doen in de tweede pijler (extra-legaal pensioen) en de derde pijler (met het pensioensparen en de levensverzekering). Zelfs het individuele sparen zonder fiscale incentives -de vierde pijler- kan soelaas bieden.

Binnen dit kader is pensioensparen een ideaal instrument. Je kan hiervoor bij de bank of bij de verzekeraar terecht. Ze hebben beide verschillende producten (pensioenspaarverzekeringen en pensioenspaarrekeningen), maar wel dezelfde fiscale voordelen voor de aftrek van de betaalde premies en de belasting van het kapitaal op de einddatum.

Ben je ongerust over de financiële sector in deze tijden van crisis? Hoe zeker kunnen we zijn van ons pensioensparen bij de bank of de verzekeraar? De controle op de bank en de verzekeraar en de manier waarop ze de beleggingen uitvoeren, moeten samen zorgen voor het vertrouwen in uw pensioensparen.

Niet overtuigd dat pensioensparen ook voor jou nodig is? Je bent nog jong en kan gerust nog wachten?Hopelijk verander je van idee als je deze gids leest. Want de vergrijzing is samen, met het behoud van de natuur, de uitdaging van deze eeuw. 

Wij raden u aan een kijkje te gaan nemen op de vergelijking van pensioenspaarverzekeringen aanwezig op mefirst.be, het zal u een meer concrete idee geven van deze soort besparing!