Baby-boomers van de jaren 50 en 60 verplichten de maatschappij om te veranderen

De term babyboomers gaat over de geboortegolf na de eerste en tweede wereldoorlog. Deze geboortegolf heeft heel wat gevolgen voor de maatschappij en de sociale zekerheid.

In de periode na de oorlog, 1945 tot 1955, zijn er heel veel babies geboren. Het geboortecijfer was al dalende sinds 1880, maar is net na de oorlog sterk gestegen. Deze trend heeft zich nog wat verder gezet tot ongeveer 1965. Nadien laten de statistieken opnieuw een dalende trend zien. 


Vlak na de oorlog waren er ongeveer 100.000 geboortes. Dit aantal is dan gestegen naar 160.000 in 1963. Nadien daalde dit aantal langzaam naar ongeveer 120.000 in de laatste jaren. 


Deze generatie heeft ook de woelige tijden meegemaakt in de jaren 50 en in de jaren 60.  


Door de daling van het geboortecijfer sinds 1965, zal deze generatie erg bepalend zijn voor heel wat veranderingen. 

Het grote aantal babyboomers heeft een bloeiende economische periode meegemaakt na de oorlog. Vele landen moesten heropgebouwd worden. De economie bloeide en hierdoor ook de lonen en de welvaart. 

De sociale zekerheid werd uitgebouwd. Dat zorgde voor een stijging van de levenskwaliteit. Medische ontwikkelingen werden toegankelijk voor iedereen. Ook de hygiene ging met grote stappen voorwaarts. 


Deze babyboomers verdwijnen nu uit het arbeidscircuit: ze bereiken nu stillaan de pensioenleeftijd. Dit is niet zonder gevolgen: de betaalbaarheid van de pensioenen wordt in vraag gesteld en de beschikbaarheid van vervangende arbeidskrachten is beperkt


De hele sociale zekerheid moet dus onder de loep worden genomen. Anders komt het voortbestaan in gevaar door het onevenwicht in de bevolking ten gevolge van de babyboomers


Besluit: na de oorlog heeft de verhoging van de nataliteit gezorgd voor de generatie van de baby-boomers. Deze baby-boomers lopen als een tsunami door de demografische cijfers. Ze hebben deel genomen aan de periode van economische groei, maar gaan in de komende jaren op pensioen. Doe hierbovenop nog de stijging van de levensverwachting, en dan is het te begrijpen dat de verhouding actieven-gepensioneerden grondig wijzigt. Onze sociale zekerheid, en zeker de wettelijke pensioenen, zijn gebaseerd op deze verhouding van actieven-gepensioneerden. Geen wonder dus dat de pensioenen onder druk komen te staan