Hoeveel belastingen moet je betalen op je kapitaal pensioensparen?

Je hebt jarenlang gespaard via je pensioensparen. Je hebt je bijdragen voor je pensioensparen kunnen aftrekken van je inkomsten. De fiscus heeft ook een belasting voorzien. Hoe zal dat gebeuren?

De normale belasting op je kapitaal van je pensioensparen zal gebeuren op het moment dat je je kapitaal opvraagt op je 65ste jaar of erna. Er kunnen zich 2 situaties voordoen:


- Je hebt je pensioensparen begonnen voor je 55ste jaar:

Dan loopt je pensioensparen tot je 65ste leeftijd. De belasting zal dan gebeuren op 60 jaar. Er zal dan 10% van je gespaarde bedrag worden doorgegeven aan de fiscus. Daarna kan je verder gewoon blijven sparen tot je 65ste jaar (en ook je premies blijven aftrekken) en het kapitaal opnemen zonder nog verder belasting. De premies die je dan betaalt tussen je 60ste en 64ste zijn erg interessant. Je kan ze blijven aftrekken van je inkomsten, maar er zal nooit belasting op moeten betaald worden. 


- Je bent begonnen met pensioensparen na je 55ste: 

Dan moet je pensioensparen minstens 10 jaar duren. De belasting van 10% zal dan worden afgenomen van je kapitaal op het einde van je pensioensparen


Pensioensparen kan je met een pensioenspaarverzekering (bij een verzekeraar) of via een pensioenspaarrekening (bij de bank). 

Er is een verschil tussen beide formules om het kapitaal voor de belasting te berekenen: 

- Bij een pensioenspaarverzekering: meestal gaat het hier om een verzekeringscontract met een gewaarborgd kapitaal. Bovenop dit kapitaal zal de verzekeraar ook nog winstdeelname toekennen. De belasting van 10% op je 60ste heeft alleen betrekking op het deel van het spaargeld dat gevormd is voor het gewaarborgde kapitaal. Winstdeelname is niet belast. 

- Bij een pensioenspaarrekening: je spaargeld wordt via een fonds op de beurs belegd. Je kan dus niet spreken van een gewaarborgd kapitaal vermits je spaargeld zal afhangen van de evolutie op de beurs. Daarom zal de belasting worden berekend op een fictief kapitaal. Dit fictief kapitaal wordt berekend alsof je 4,75% rendement zou behaald hebben op je spaargeld. De 10% belasting zal dan worden toegepast op dit fictief kapitaal, en van je spaargeld afgetrokken.  


Wens je niet te wachten tot de leeftijd van 65 jaar en toch al je kapitaal van je pensioensparen op te nemen? Dan zal de fiscus andere regels toepassen: 

- Voor de leeftijd van 60 jaar zal elk kapitaal dat je opneemt belast worden aan 33%! Alleen hierom is het dus af te raden het kapitaal van je pensioensparen te vroeg op te nemen

- Na de leeftijd van 60 jaar heeft de belasting van 10% al plaats gehad, en dus is er verder geen belasting meer verschuldigd


Wat zal de belasting zijn bij overlijden voor de leeftijd van 60 jaar? 


Bij vroegtijdig overlijden voor de leeftijd van 60 jaar, zal de fiscus de belasting van 10% toepassen op het bedrag dat bij overlijden zal worden betaald

Let op: dit bedrag dat bij overlijden wordt betaald, zal ook deel uitmaken van de nalatenschap voor de berekening van de successierechten.