De tweede pijler of het extra legaal pensioen

Naast de sociale zekerheid en het wettelijk pensioen, heeft de wetgever het mogelijk gemaakt om een extra-legaal pensioen te voorzien.

Het extra-legaal pensioen is altijd een pensioen dat door de werkgever wordt georganiseerd. De werkgever organiseert een groepsverzekering of een pensioenfonds voor de werknemers. Deze groepsverzekering of pensioenfonds kan bestaan uit één of meerdere voordelen :

- Een kapitaal bij overlijden

- Een kapitaal op de pensioenleeftijd

- Een rente bij invaliditeit

- Een tussenkomst bij hospitaliteitskosten


De premie wordt deels door de werkgever betaald, deels door de werknemer via afhouding op zijn of haar loon. 


De precieze beschrijving van de voordelen staan in een reglement en zijn voor alle werknemers van dezelfde categorie gelijk.


De fiscus heeft voordelen verbonden aan dit extra-legaal pensioen: de premies zijn aftrekbaar van de inkomsten en de belasting op de vervaldag is beperkt


Sinds enkele jaren bestaan er ook sectorpensioenfondsen. De hele sector beschikt dan over een reglement waarin de voordelen en premies zijn in opgenomen. 


Bij uitbreiding zijn er ook gelijkaardige mogelijkheden voorzien voor de zelfstandigen. Ook zij hebben fiscale voordelen die vergelijkbaar zijn met de groepsverzekeringen maar aangepast aan hun specifiek statuut. 


Besluit: niet iedereen heeft de voordelen van een groepsverzekering, pensioenfonds of sectorfonds.

Om en bij de 15% van de bevolking kan rekenen op een extra-legaal pensioen. Samen met het wettelijk pensioen kan dit al een redelijk bedrag vormen voor de oude dag. Veel mensen weten niet wat de hun extra-legaal pensioen precies bevat ; hoeveel kapitaal zullen ze ontvangen als ze op pensioen gaan ? En dus de concludie kunnen trekken hoeveel ze nog nodig hebben om hun plannen te verwezenlijken.