De fiscale aftrekbaarheid van pensioensparen? Hoe werkt dit precies?

Het pensioensparen is fiscaal aftrekbaar van je inkomsten. Maar hoeveel van de premie kan je aftrekken van je inkomsten, en wat zal je voordeel zijn?

Voor elk bedrag dat je jaarlijks betaalt aan je pensioensparen, kan je beroep doen op de fiscale aftrekbaarheid van het pensioensparen. 

Het fiscale voordeel is, voor het inkomstenjaar 2012, gelijk aan een vermindering van de belasting van 30% van de premie die je hebt betaald in 2012

De maximale premie die je mag aftrekken voor het pensioensparen in 2012 is 910€. Je kan natuurlijk ook een lager bedrag betalen voor je pensioensparen. 


Voorbeeld: indien je, in 2012, 910€ hebt betaald zal de belastingsvermindering 273€ bedragen. 


Je krijgt een fiscaal attest met de vermelding van het bedrag dat je betaald hebt. Dit fiscaal attest kan je gebruiken bij het invullen van je belastingsaangifte. 


Indien je geen belastingen betaalt, kan je ook geen voordeel krijgen door de fiscale aftrekbaarheid. De voorwaarden om van de fiscale aftrekbaarheid te kunnen genieten voor je pensioensparen zijn de volgende:


- Je bent een belgische ingezetene

- Je bent minimaal 18 en maximaal 64 jaar

- Je bent belastingsplichtige in België

- Je pensioensparen moet minimaal 10 jaar duren


Binnen een gezin mogen de beide partners een pensioensparen aangaan en fiscaal aftrekken van de inkomsten.