De nataliteit of het geboortecijfer

Het geboortecijfer is een maatstaf voor de stabiliteit van de bevolking.

Het geboortecijfer of nataliteit geeft het aantal geboorten weer per 1000 inwoners. Door dit geboortecijfer te volgen, krijg je een idee hoe de demografie of de samenstelling van de bevolking, op langere termijn zal wijzigen


Tijdens de jaren na de tweede wereldoorlog is dit geboortecijfer erg hoog geweest. Het heeft ervoor gezorgd dat de baby-boom bestaat in die periode van 1945-1965. Nadien is er een daling geweest van dit geboortecijfer.
Meerdere redenen kunnen hiervoor aangehaald worden: 


- Steeds meer gezinnen maken deel uit van de tweeverdieners: beide ouders gaan werken wat uiteraard een negatieve invloed heeft op het aantal kinderen in je gezin. 

- Voorbehoedsmiddelen deden hun intrede

- De studieduur werd langer en langer

- De kostprijs verbonden aan de opvoeding van kinderen 


Het geboortecijfer is uiteraard bepalend voor de evolutie van de bevolking en hoe bepaalde leeftijdsgroepen meer of minder zijn vertegenwoordigd. Samen met de immigratie is de nataliteit de enige instroom voor de bevolking. 


Besluit: de bevolking van een land is dynamisch. De nataliteit of geboortecijfer, geeft een idee over toekomstige aangroei van de bevolking. Laat dit geboortecijfer toe om de toekomst van een land te verzekeren? De opleidingen, scholen, het onderwijssysteem zijn die voldoende of niet? Zal de werkende bevolking voldoende zijn om te helpen de pensioenen te betalen van de gepensioneerden? Of moet daarvoor de nataliteit worden aangemoedigd? De sociale zekerheid gaat uit van een evenwicht tussen jongeren en ouderen, actieven en gepensioneerden. Indien dit evenwicht niet meer blijft bestaan zal de financiering van de sociale zekerheid problemen ondervinden