Hoe investeren de verzekeraars en banken de centen die je bij hen hebt gespaard via het pensioensparen?

De verzekeringsmaatschappijen garanderen je een kapitaal op de vervaldag van je pensioensparen op 65 jaar. Maat hoe doen zij dat? Zijn ze voorzichtig genoeg met uw geld? En wat doet de bank?

Indien je spaart voor je pensioensparen via een verzekeraar, dan zal deze verzekeraar die spaargelden beleggen. Hij zal dat zeer voorzichtig doen zodat hij een kapitaal kan garanderen op je 65ste verjaardag. Bij de bank is de situatie eenvoudiger: je belegt via een pensioenspaarfonds op de beurs. 

Hoe beleggen de verzekeraars deze spaargelden? 

De verzekeraars beleggen hoofdzakelijk in obligaties van de staat, naast vastgoed en aandelen. De staat betaalt de rente op die obligaties en zorgt ook voor de terugbetaling van de obligatie. Een goed beheer van zo'n portefeuille obligaties laat toe een rendement te waarborgen
Voor de verzekeraar heeft elke spaarder voorrang op elke andere schuldeiser als er iets fout gaat. 

De verzekeraars moeten ook zorgen voor voldoende kapitaal. Hoe meer kapitaal een verzekeraar heeft, hoe kleiner het risico. En dus hoe kleiner de kans dat een verzekeraar je niet zou kunnen terugbetalen. De controleautoriteiten vragen van elke verzekeraar, om de drie maanden een financieël rapport. Hierdoor kunnen ze nagaan, welk beleggingen de verzekeraar heeft gedaan, hoeveel kapitaal hij heeft. 

Sinds 2011, geldt de bankwaarborg (ingevoerd tijdens de crisis) van de staat tot 100.000€ ook voor het pensioensparen. 

Hoe beleggen de banken de spaargelden van je pensioensparen? 

Pensioensparen bij de bank, betekent dat je spaargeld deel uit maakt van een fonds dat op de beurs wordt belegd. Er is dus geen garantie; je spaargeld zal meer of minder zijn naargelang de beurs het beter doet of niet. Jij neemt dus zelf het financiële risico. 
De bank zal het fonds beheren (dus obligaties en aandelen kopen en verkopen van dit fonds). Meestal kan je kiezen tussen fondsen die meer risico nemen, of fondsen die minder risico nemen.