Op welke leeftijd kan je beschikken over het kapitaal van je pensioensparen?

Je hebt jaren lang gespaard via het pensioensparen voor je pensioen. Vanaf welke leeftijd kan je beschikken over het kapitaal van je pensioensparen?

Wanneer je begint met pensioensparen, moet de vervaldag van uw pensioensparen op je 65ste jaar vastgelegd worden. Dus kan je tot je 65ste sparen via je pensioensparen. 


Nochtans kan je ook vroeger je kapitaal opvragen maar dat is niet altijd gunstig: 


- Voor de leeftijd van 60 jaar : vraag je je kapitaal op voor de leeftijd van 60 jaar, zal de belasting op het opgevraagde kapitaal 33% bedragen!

Dus is het niet aan te raden om voor je 60ste leeftijd reeds je kapitaal op te vragen. Kan het niet anders, zorg er dan voor dat je zo weinig mogelijk moet opvragen om de penalisatie van 33% zo goed mogelijk te ontlopen. 


- Na de leeftijd van 60 jaar


Indien je pensioensparen al bestond van voor uw 55ste jaar, is de belasting van 10% al afgehouden van het kapitaal op je 60ste jaar. Nadien kan je blijven de premies aftrekken tussen je 60ste en je 64ste. Heel voordelig want er zal nooit een belasting toegepast worden op de premies tussen 60 en 65 jaar. 


Indien je pensioensparen dateert van na je 55ste jaar, moet dit pensioensparen minstens 10 jaar duren en is er op je 60ste verjaardag geen belasting afgehouden. Wens je toch je kapitaal te trekken, dan zal die belasting van 10% afgetrokken van het kapitaal dat je zal opvragen op het moment dat je dit doet. 


Besluit: de voordeligste situatie is dus om tot je 65ste te blijven sparen voor je pensioensparen, en dan je kapitaal op te nemen.