Wat zal er gebeuren met je pensioensparen als je voor de vervaldag zou overlijden?

We denken niet veel aan de mogelijkheid om te overlijden voordat je het kapitaal van je pensioensparen hebt opgenomen. Wat zal er dan gebeuren?

Het totale spaarbedrag van je pensioensparen zal dan toekomen aan de persoon(personen) die in de overeenkomst is(zijn) opgenomen als begunstigde van je pensioensparen.  


Zal er een belasting zijn op het kapitaal dat wordt uitbetaald bij overlijden? 


Heb je je pensioensparen onderschreven voor de leeftijd van 55 jaar? 


De belasting zal afhangen van de leeftijd van de verzekerde bij overlijden:


- Bij overlijden voor de leeftijd van 60 jaar: het uitgekeerde kapitaal zal belast worden aan 16,5% voor de stortingen die dateren van voor 1993, en 10% voor de stortingen die uitgevoerd werden na 1993. De successierechten zijn ook verschuldigd. 


- Bij overlijden tussen de leeftijd van 60 en 65 jaar: er zal dan geen enkele belasting verschuldigd zijn vermits de fiscus de belasting reeds heeft toegepast op de leeftijd van 60 jaar. Successierechten blijven uiteraard nog altijd verschuldigd en het kapitaal van je pensioensparen zal dus toegevoegd worden aan de nalatenschap. 


Heb je je pensioensparen onderschreven na de leeftijd van 55 jaar? 


Er zal dan geen belasting worden geheven op 60 jaar. Bij overlijden zal dan de belasting van 10% worden toegepast op het bedrag dat bij overlijden aan de begunstigden wordt uitbetaald.