Pensioensparen onder de vorm van een bank product via een pensioenspaarfonds

Deelnemen aan het pensioensparen kan je op 2 wijzen. Fiscaal volgen ze dezelfde regels. Nochtans zijn de producten verschillend en baseren ze zich op andere principes.

Pensioensparen kan je doen op 2 manieren. Via een verzekering-pensioenspaarverzekering- of een bankproduct-een pensioenspaarrekening. 


Via de bank kan je ook aan pensioensparen doen. 

Je jaarlijkse premie wordt geinvesteerd in een pensioenspaarfonds. Dit fonds wordt belegd volgens voorafbepaalde regels. Deze regels zijn beschreven in de prospectus. Het pensioenspaarfonds zal aandelen en obligaties kopen en verkopen. Het resultaat van die transacties maken ook het resultaat uit van het pensioenspaarfonds. Er is geen garantie voor een resultaat; de aandelen en obligaties veranderen elke dag van waarde, en dus ook het resultaat van je pensioensparen


Wat krijg je op de vervaldag van je pensioensparen? 

De bank zal je dan het resultaat geven zoals dat op die vervaldag zal zijn. Dit kan dus meer zijn dan je hebt betaald, of minder zijn dan je hebt betaald aan premies. De beurs is wisselvallig en dus kan er geen garantie gegeven worden op het resultaat van het pensioenspaarfonds. 


Je draagt dus zelf het financiële risico: dat wil zeggen dat de bank geen waarborg geeft over het resultaat, ze zal enkel aangeven hoe ze zal beleggen in dat pensioenspaarfonds en dit zo uitvoeren. 


Besluit: pensioensparen met de bank laat toe om zelf te investeren via een pensioenspaarfonds op de beurs. Je pensioenspaarrekening wordt immers op de beurs belegd. Je hebt geen garantie wat het resultaat betreft. De waarde van je spaargeld zal elke dag wijzigen en op de vervaldag zal je het bedrag krijgen dat overeenstemt met de beurswaarde op dat moment.