Pensioensparen: wat is dit precies en hoe werkt het?

Waaruit bestaat pensioensparen precies? Sparen voor de oude dag na het actieve leven; een noodzakelijk sparen om het inkomen na het pensioen op peil te houden.

Pensioensparen is een spaarvorm die de bedoeling heeft een bijkomend kapitaal te vormen bovenop het wettelijk pensioen. Dit wettelijk pensioen is voorzien door de sociale zekerheid en is gebaseerd op je beroepscarrière en beroepsinkomsten. 

Dit wettelijk pensioen komt steeds meer onder druk door de vergrijzing. De waarde van dit wettelijk pensioen kan dus in vraag worden gesteld voor de verdere toekomst. Daarom is het noodzakelijk om aandacht te hebben voor individueel sparen voor het pensioen. 

Zonder eigen inspanningen is het niet zeker dat je na je pensioen in staat zal zijn je levenspeil te behouden. Pensioensparen kan je doen volgens twee verschillende vormen:

- via een pensioenspaarverzekering: een investering zonder risico met een verzekeraar

- via een pensioenspaarrekening: een investering via de bank die belegd wordt op de beurs


Pensioensparen is nodig om je pensioen gerust tegemoet te zien!


Indien u de pensioenspaarverzekeringen wenst te vergelijken voor meer info, kan u het via de vergelijking van pensioenspaarverzekeringen op mefirst.be!