Waarom moeten we sparen voor het pensioen?

We horen zeer dikwijls spreken over de noodzaak om te sparen voor het pensioen. Maar waarom is er die noodzaak?

Een wettelijk pensioen is voorzien voor iedere belg met een beroepsinkomen (het pensioen van de eerste pijler). Dit wettelijk pensioen is niet gelijk aan je laatste netto salaris. Je moet een onderscheid maken tussen het wettelijk pensioen voor loontrekkenden, het wettelijk pensioen van een ambtenaar en van een zelfstandige. 

- Voor een loontrekkende is het gemiddeld maandelijks brutopensioen 859€ voor mannen en 664€ voor vrouwen.

- Voor het ambtenarenpensioen is het gemiddeld bruto maandelijks pensioen 1862€ voor de mannen en 1404€ voor de vrouwen. 

- Voor zelfstandigen is het gemiddeld bruto maandelijks pensioen voor mannen 441€ en voor vrouwen 349€.

Dit bedrag is dus duidelijk onvoldoende om van rond te komen. Zeker wanneer je naar de kostprijs kijkt van een rusthuis of service flat. 


Waarom is het wettelijk pensioen zo weinig aantrekkelijk? 


De pensioenen, betaald door de belgische staat, aan de gepensioneerden van vandaag worden gefinancierd door de bijdragen van al de werkenden van vandaag. 

Het aantal werkenden is verminderd (en de werkloosheid toegenomen), terwijl het aantal gepensioneerden blijft toenemen. Dus komt het wettelijk pensioen onder druk, en kan de staat enkel maar de pensioenen blijven betalen door extra schulden te maken. 


Om hetzelfde levenspeil te behouden na 65 jaar, kan je niet anders dan gebruik te maken van de mogelijkheden die voorzien zijn om een bijkomend pensioen op te bouwen zoals :

- Een extra wettelijk pensioen (pensioen van de tweede pijler): dit extra-wettelijk pensioen is een bijkomend pensioen dat wordt opgeboouwd via je werkgever dank zij een groepsverzekering of een pensioenfonds. 

- Het privé pensioensparen: via een pensioenspaarrekening of een pensioenspaarverzekering


Aan je pensioen denken vanaf vandaag is geen overbodige luxe!