De annulatieverzekering: wat dekt ze precies?

Een annulatieverzekering kan nuttig zijn indien je door ziekte of overmacht verplicht bent je reis te annuleren die je had geboekt.

Maar in welke gevallen mag je een annulatieverzekering gebruiken voor je reis (afhankelijk van de formule en de verzekeraar):


- Bij een ziekte of een ongeval

- Bij het overlijden van een verzekerde of een naast familielid

- Bij het optreden van complicaties bij een zwangerschap

- Bij een scheiding of een feitelijke scheiding

- Bij een ontslag om economische redenen

- Wanneer je geen verlof kan nemen bij je nieuwe werkgever

- Wanneer er belangrijke schade is aan je woning

- Indien één van de verzekerde slachtoffer is van een home of car jacking

- Bij het afleggen van examens voor een tweede zit

- Wanneer je bent opgeroepen als getuige voor een rechtzaak of voor een assissenjury

- Wanneer je bent opgeroepen voor de adoptie van een kind

- Wanneer je bent opgeroepen voor een humanitaire of militaire missie


De reden waarvoor je beroep zou doen op de annulatieverzekering omdat je niet kan vertrekken, betreft niet alleen de verzekerde persoon, maar ook sommige personen die niet meereizen.

Bijvoorbeeld: de echtgenoot of echtgenote, de ouders, de aanverwanten tot de 2 de graad, de persoon bij wie de verzekerde gratis zou logeren in het buitenland. Kijk goed naar de voorwaarden van de annulatieverzekering. Er kunnen verschillen zijn tussen de verschillende verzekeraars en sommige beperken het aantal redenen waarom je beroep kan doen op de annulatieverzekering. Waarom zou je een annulatieverzekering voor een reis moeten nemen?


Reizen worden vroeger en vroeger geboekt; hierdoor is de kans groter dat er iets onvoorziens kan gebeuren groter.Wanneer moet je je reis annuleren indien nodig? 


Indien er zich iets onverwachts zou voordoen dat door jouw annulatieverzekering is gedekt, raden we je aan zo snel mogelijk dit te melden. Vanaf het moment dat je er kennis van hebt, verwittig je best de verzekeraar. Hierdoor zullen de kosten tot een minimum worden herleid. Annulatiekosten worden normaal hoger, hoe korter je bij de vertrekdatum komt.