Wat is de juiste waarborg bij een bagageverzekering?

Een bagageverzekering is een bijkomende verzekering die je kan nemen bij een reisverzekering.

Gedurende je vakantie kan er met je bagage allerlei zaken gebeuren: beschadiging, diefstal, verlies, of ze worden te laat geleverd. De bagageverzekering helpt je bij deze situaties. 


Deze bagageverzekering zal alleen maar geldig zijn voor de verzekerde of zijn familie en voorziet in de terugbetaling van de waarde van de bagage in volgende gevallen


- diefstal

- schade van de bagage

- verlies van de bagage bijvoorbeeld door de vliegtuigmaatschappij

- vertraging bij de aflevering van de bagage. Hierdoor moet je onmiddellijk een aantal onmisbare zaken kopen; deze kosten worden dan terugbetaald tot op een zekere hoogte. 


De waarborg bagageverzekering dekt elk voorwerp, eigendom van de verzekerde, dat hij meeneemt tijdens zijn reis of dat hij aankoopt gedurende de reis om terug mee te nemen naar huis. 


Voorwerpen met een zekere waarde moeten dikwijls op voorhand worden aangegeven om gedekt te zijn. Dikwijls zal er ook een maximum tussenkomst van de verzekeraar zijn (fototoestellen, cameras, juwelen, fietsen, brillen...)


Het verlies van de bagage is gedekt wanneer het onder de verantwoordelijkheid van een vervoermaatschappij is ingecheckt. Indien je je bagage vergeet op het perron van een station of metro, zal er geen tussenkomst zijn van de verzekeraar. Is je bagage geregistreerd door een vervoermaatschappij en gaan dan verloren, dan zal de verzekeraar tussenkomen. Welk bedrag zal de verzekeraar betalen bij een bagageverzekering?


Bij een diefstal, verlies of beschadeging van je bagage, zal de tussenkomst gebeuren op basis van een dekking van het « eerste risico ». Dit wil zeggen dat je zal worden terugbetaald ten belope van het verzekerde bedrag, en dit ongeacht de waarde van de verloren of beschadigde voorwerpen. De premie van de bagageverzekering is dan niet te hoog, en de terugbetaling kan gebeuren zonder problemenWat moet je doen in geval van diefstal en verlies van de bagage? 


Indien je opmerkt dat je bagage gestolen of verloren is, laat je de diefstal of het verlies bevestigen door de bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld : politie, dienst klachten op de luchthaven,...) en je vraagt een proces-verbaal.