Wat dekt de bijstand aan personen bij een reisverzekering?

Bij een reisverzekering kan je ook een bijstand personen nemen. Waaruit bestaat deze bijkomende waarborg voor de personen?

De bijstand aan personen bij een reisverzekering laat toe waarbogen toe te voegen in geval van ziekte, ongeval of overlijden: 


- De terugbetaling van medische kosten in het buitenland

- De repatriering van de zieke, gewonde of overledene

- De repatriering van de verzekerden die bij de zieke, gewonde of overledene waren

- De terugbetaling van de reddingskosten of zoekkosten (bij een ski-ongeval bijvoorbeeld)

- Het ten laste nemen van de kosten voor het bezoeken van een familielid bij een lange hospitalisatie in het buitenland 

- Een tussenkomst in de kosten voor de terugkeer naar België indien de datum of reiswijze moet aangepast worden

- Het opsturen van brillen, medicamenten of andere zaken indien ze in het buitenland niet te vinden zijn

- De organisatie van een vroegtijdige terugkeer naar België bij een hospitalisatie of overlijden van een familielid, of bij een zware schade aan je woningOpgelet: ook hier kunnen sommige elementen wijzigen in functie van het contract dat je onderschrijft: 


- De geografische dekking

- De waarborgen: sommige zullen geldig zijn in België en in het buitenland, andere dan weer alleen in het buitenland. 


De waarborgen zullen anders zijn volgens de gekozen formule van de reisverzekering (jaarlijks of tijdelijk) en volgens de verzekereraar (de draagwijdte van de waarborgen kan anders zijn). 


Bovenop de bijstand aan de personen kan de reisverzekering ook de bijstand aan het voertuig voorzien.