Wat is de rol van de mutualiteit bij de reisbijstand 

De ziekenkas of mutualiteit biedt ook een reisbijstand aan. Maar wat is het verschil met een reisverzekering?

Als lid van een ziekenkas heb je recht op een zekere vorm van bijstand wanneer je in het buitenland bent en dringend medische zorgen nodig hebt. De tussenkomst van de bijstand van de ziekenkas is voorzien in geval van dringende medische interventies. De repatriering van het lid van de ziekenkas is gedekt enkel in geval van hospitalisatie. De repatriering van de andere personen, al of niet gekwetst, is niet voorzien. De ziekenkas dekt dus niet het verlies van bagage, een panne aan een voertuig, of de repatriering van het voertuig... Ook zal deze bijstand niet zorgen voor de repatriering van jouw familieleden indien iemand gehospitaliseerd is of overleden, of indien er ernstige schade aan je woning zou zijn. De reisbijstand of reisverzekering dekt dus veel meer risico's dan de mutualiteit of ziekenkas.