In welk land ben je gedekt door je reisverzekering ?

De dekking van de reisverzekering zal verschillend zijn in functie van de formule die je hebt gekozen bij het afsluiten van je contract.

In de meeste gevallen, zal de reisverzekering de risico's dekken in Europa en het middelands zeegebied. Sommige risico's zijn gedekt in België en in het buitenland terwijl andere risico's enkel in het buitenland zijn voorzien. 


Bijvoorbeeld: de bijstand aan de voertuigen zal van toepassing zijn op je wagen in België en in het buitenland. In die zin zal ze een bijkomende verzekering zijn voor je verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeringDe uitgebreide formules van een reisverzekering voorzien een dekking over de hele wereld. Sommige landen kunnen wel aan een beperking onderhevig zijn omwille van de lokale situatie zoals oorlog of opstand. 


Kijk dus even na wat de precieze draagwijdte van de dekking is vooraleer een beslissing te nemen