Het aanschaffen van een woning of appartement gaat gepaard met heel wat kosten. De fiscus doet dan ook zijn bijdrage.

De keuze van de woning, het aangaan van een lening, de bijhorende verzekeringen, horen bij het aanschaffen van een woning Maar ook de fiscus doet zijn duit in het zakje door sommige kosten zoals kapitaal en intresten aftrekbaar te maken van je inkomsten. Wat rekenwerk komt erbij kijken.

Ga je een hypothecaire lening aan, dan betaal je de bank terug over een bepaalde periode. Deze terugbetaling bestaat uit intresten en kapitaal. 

Aan welke voorwaarden moet de lening voldoen om ze te kunnen aftrekken van je inkomsten in je belastingsaangifte aangifte?

- De lening moet gewaarborgd zijn met een hypothecaire inschrijving

- De lening heeft betrekking op de enige, eigen woning in België.

- De duur van de lening moet minstens 10 jaar zijn. 

- De lening is afgesloten bij een erkende instelling (mag een europese instelling zijn). 

Samengevat zijn het dus redelijke voorwaarden waaronder bijna alle leningen zullen vallen.

Welke voordelen krijg je van de fiscus?

- De fiscus geeft je een belastingvoordeel van 45% van een bepaald bedrag dat je in je aangifte mag ingeven.

- Dit bedrag is maximaal 2.200€, te verhogen met 730€ (beide bedragen geldig voor inkomsten van 2012) gedurende de eerste 10 jaren. Na die 10 jaren blijft enkel het bedrag van 2.200€ over. Heb je meer dan 3 kinderen ten laste, komt er nog 70€ bovenop. 

Wat mag je in dit bedrag opnemen? 

Voor het samenstellen van het bedrag mag je rekening houden met het kapitaal en de intresten die je hebt betaald aan de bank, en met de premie van de schuldsaldoverzekering als die aan de voorwaarden voldoet. 

Conclusie: sinds 2005 kan men genieten van een voordeel bij het aankopen van een woning. De terugbetalingen voor de lening, en de premie van de schuldsaldoverzekering kunnen opgenomen worden in dit voordeel. Er geldt een beperking en het is even rekenen of het zinvol is om ook de premie van de schuldsaldoverzekering op te nemen als aftrekbaar bedrag. In veel gevallen lijkt dit geen bijkomend voordeel op te leveren. 

Maak een berekening van jou schuldsaldoverzekering via onze rekenmodule.