De premie van een schuldsaldo verzekering kan je fiscaal inbrengen. Doe er je voordeel mee.

De premie van je schuldsaldo kan erg verschillen ; daarom doe je er best aan deze te vergelijken. Maar vergeet niet na te denken over hoe je fiscaal met deze premie omgaat.

Je hebt verschillende keuzes om de beslissing te maken. De premie van de schuldsaldoverzekering mag je in de korf opnemen als:

- De verzekering onderschreven is voor de leeftijd van 65 jaar.

- De ontlener heeft de verzekering op eigen hoofd afgesloten

- De begunstigde is de persoon die de volle eigendom of het vruchtgebruik van de woning verwerft

1. Je kan de premie niet aftrekken van je inkomsten

Hierdoor zal het kapitaal bij overlijden niet worden belast! Je hebt dus niet het voordeel van de aftrek, maar ook niet het nadeel van de belasting

2. Je kan de premie van de schuldsaldo verzekering inbrengen in je aangifte

De fiscus voorziet een korf van 2.200€ voor een woonkrediet. Deze korf wordt nog verhoogd met 730€ voor de eerste 10 jaar van de lening. Ook voor kinderen ten laste komt er nog een verhoging van 70€ als je 3 of meer kinderen ten laste hebt

In deze korf kan je de volgende bedragen inbrengen:

- De kapitaalsaflossingen

- De premie voor de schuldsaldo verzekering voor je lening

- De intresten van je lening

Voor je inkomsten van 2012 is het belastingsvoordeel 45% van de korf. 

Een voorbeeld: je leent 100.000€ aan 5% gedurende 10 jaar. Ik betaal daarvoor maandelijks 1.055€ terug. De korf in mijn aangifte is beperkt tot 2.200€ plus 730€, of een totaal van 2.930€. Die kan ik elk jaar vullen en mijn te betalen belastingen zullen dus verminderen met 45% van 2.930€ of 1.410€. 

Vermits de korf volledig is gevuld in dit voorbeeld, heeft het geen zin om de schuldsaldoverzekering ook in de korf op te nemen. Ik zal er niet meer voordeel uithalen. Als ik het toch zou doen, moet ik bij uitbetaling van het kapitaal overlijden belastingen betalen. 

Conclusie: voor het aftrekken van de premie van je schuldsaldo verzekering moet je rekening houden met je lening. De terugbetaling van je lening, kapitaal en intresten, vormen samen met de premie één geheel om de aftrekbare korf te vullen. Deze maximale aftrekbare korf is beperkt tot ruwweg 2.930€. Meestal vullen kapitaal en intresten deze korf reeds volledig. Dan is de inbreng van de premie van de schuldsaldo zinloos. 

Je schuldsaldoverzekering berekenen, het is eenvoudig! Bereken het hier.