Je hebt verschillende keuzes om de premie van de schuldsaldoverzekering te betalen. Je kan de premie in één keer betalen of splitsen over meerdere betalingen.

De premie van een schuldsaldoverzekering kan gebaseerd zijn op een ervaringstafel ofwel gewaarborgd zijn gedurende de hele duur van de premiebetaling. Los van dit feit, heb je de mogelijkheid om de premie te betalen in één keer of gespreid over meerdere vervaldagen.

De premie van een schuldsaldoverzekering zal afhangen van:

- Het geleende bedrag

- De intrestvoet van de lening

- Het gebruik van een ervaringstafel of niet

- Leeftijd, geslacht (tot einde 2012) , roker of niet roker, gezondheidstoestand...

Door het groot aantal factoren kan het verschil in premie oplopen tot 100% in sommige gevallen. 

De schuldsaldoverzekeringen vergelijken is dus de boodschap. 

En je kan meestal ook kiezen tussen verschillende mogelijkheden om de premie te betalen:

- De éénmalige premie of koopsom: dit betekent dat je in 1 keer de hele premie betaalt. Je betaalt dus in de toekomst dus enkel je lening terug. Je verzekering bij overlijden is volledig betaald.

- Een constante periodieke premie: in dit geval betaal je elk jaar je premie. Meestal betaal je die premie gedurende twee derde van de looptijd van de lening

Bijvoorbeeld: voor een lening van 20 jaar, betaal je gedurende 13 jaar premies. 

Deze mogelijkheid bestaat zowel bij een gewaarborgde sterftetafel, als een ervaringssterftetafel. Alleen kan bij deze laatste misschien een wijziging van de premie gebeuren. Dat kan alleen maar als volgens de sterfte-statistieken mensen op jongere leeftijd zouden sterven. 

- Een jaarlijks veranderlijke premie: hier betaal je elk jaar een andere premie. Je wordt elk jaar ouder en het kapitaal van je lening daalt door de aflossingen die je doet. De verzekeraar zal je dus elk jaar een premie laten betalen die precies past bij je nieuwe leeftijd en het juiste kapitaal. 

De premie die je betaalt kan ook nog eens worden opgesplitst in trimestriële, semestriële premies. 

De fiscus stimuleert het kopen of bouwen van een woning. Daarom kan je deze premie van de schuldsaldoverzekering fiscaal aftrekken van je aangifte. Hoe deze aftrek precies moet gebeuren (je hebt de keuze tussen een koppeling met het pensioensparen, met een pensioenverzekering of met je groepsverzekering) kan je hier lezen

Conclusie: deze verschillende mogelijkheden leiden tot tariefverschillen die zeer belangrijk kunnen zijn. Daarom is het altijd best dit even na te kijken door schuldsaldoverzekering te vergelijken.