Leen je een bedrag bij de bank voor het aanschaffen van een woning? Welke duurtijd van de woonlening of het woonkrediet moet je kiezen?

De duurtijd van een woonlening is een keuze die je moet maken. Hiermee bepaal je welk budget je maandelijks zal moeten terugbetalen.

Bij het aangaan van een hypothecaire lening of woonkrediet, moet je een keuze maken voor de duurtijd van de woonlening. Nuttig om te weten:

- Voor eenzelfde bedrag van de lening betaal je minder terug per maand indien de duur van de lening langer is.

- Hoe langer de duur van je lening, hoe hoger de intrestvoet normaal zal zijn. 

- Neem je een variabele intrestvoet en een lange looptijd voor je lening ? Dan is de kans je maandelijks budget te zien wijzigen uiteraard groter dan bij een korte duurtijd.

- Voor te genieten van de fiscale voordelen moet de duurtijd minimaal 10 jaar zijn

Je gaat best uit van het bedrag dat je maandelijks wenst te besteden aan een lening of woonkrediet. 

Als vuistregel kan je uitgaan van een budget van één derde van het totale netto inkomen. Hoe meer je verdient, hoe meer je naar 40% van je netto inkomen kan opschuiven. 

Eens dit bedrag gekend, kan je testen hoeveel je kan lenen binnen dit budget. De duur en de variabele of vaste intrestvoet kan je dan als variabelen gebruiken. 

Vergeet ook niet of er nog bijkomende kosten moeten gebeuren na de aankoop van de woning. Die nemen ook een deel van je inkomsten op.

Conclusie: uitgaande van je budget kan je de duurtijd van de lening als een variabele gebruiken. Hoe langer de duurtijd, hoe meer je kan lenen. Hoe lager de intrestvoet, hoe meer je kan lenen. Is je intrestvoet variabel, dan moet je wat reserve achter de hand houden want de kosten van de lening kunnen hoger worden als de intrestvoet stijgt. De duurtijd van de lening staat los van de hypothecaire inschrijving die steeds voor een duur van 30 jaar wordt genomen.