Het hypothecair mandaat of volmacht

Om een waarborg te geven aan de bank voor je lening kan je soms ook gebruik maken van het hypothecair mandaat of hypothecaire volmacht. Er zijn wel enkele belangrijke verschillen.

Bij een hypothecaire mandaat of volmacht, geef je de mogelijkheid (volmacht-mandaat) aan de bank om op elk moment een hypothecaire inschrijving te nemen ten belope van een bepaald bedrag. Deze inschrijving wordt nu dus niet genomen, maar de bank kan dat beslissen op een latere datum. 

Dit hypothecair mandaat, wordt wel geregistreerd als een akkoord tussen partijen. Op het hypotheekkantoor wordt er geen inschrijving genomen. Daarom zijn de aktekosten, registratiekosten, ereloon hypotheekbewaarder lager dan bij een hypothecaire inschrijving.

Wat zijn de gevolgen van een hypotecair mandaat voor jezelf als ontlener?

Een voordeel: de kosten van een hypotecair mandaat zullen lager zijn dan bij een hypothecaire inschrijving. Maar je kapitaal en intestbetalingen aan de bank aftrekken van je inkomsten, kan alleen maar bij een hypothecaire inschrijving, niet bij een hypothecair mandaat. Dat is dan een nadeel. 

Omdat er geen hypothecaire inschrijving is, zal je woning « vrij en onbelast » zijn. Je kan de waarde van de woning nog gebruiken als waarborg voor een andere woonkrediet

Ben je een slechte betaler en wil de bank het hypothecair mandaat omzetten in een hypothecaire inschrijving, dan zijn hieraan ook kosten verbonden. Deze kosten kunnen zelfs iets hoger zijn dan wanneer je onmiddellijk een hypothecaire inschrijving zou nemen. 

Wat zijn de gevolgen van een hypothecair mandaat voor de bank? 

De bank heeft geen hypothecaire inschrijving; ze heeft wel het recht om de inschrijving te eisen. Wanneer iemand anders (een andere bank bvb) een hypothecaire inschrijving zou nemen, gaat deze schuldeiser voor en krijgt de prioriteit. 

In veel gevallen vind de bank een hypothecair mandaat niet voldoende als waarborg. Dan heb je geen keuze. Dan zal de bank een hypothecaire inschrijving nemen. 

Om de schuldsaldoverzekering te berekenen die bij jou lening hoort klik hier.