Een hypothecaire inschrijving hoort bij een lening die je aangaat bij je bank. Hoe werkt dit? Zijn er kosten aan verbonden?

De bank geeft je een lening. Maar dan wil ze wel dat de terugbetaling zal volgen. Betaal je je kapitaal en intresten niet meer terug zoals afgesproken met de bank? Dan kan de bank je woning verkopen: de hypothecaire inschrijving geeft de bank hiertoe het middel.

Al de onroerende goederen in België worden bewaard in een grote database. Zo weet men wie eigenaar is van een bepaald goed. De staatsinstelling die dat regelt noemt men het hypotheekkantoor.

Verkoop je een onroerend goed, zal de notaris altijd laten weten wie de nieuwe eigenaar is van een onroerend goed. Daarom moet ook elke verkoop bij de notaris gebeuren door een notariële akte. De hypotheekbewaarder zal dan de wijziging van de eigenaar op basis van de akte registreren. 

Discussie over wie eigenaar van een onroerend goed is, kan daarom niet bestaan.

Een andere taak van het hypotheekkantoor is de hypotheek registreren. De bank die je de lening gaf wil wel een waarborg voor de terugbetaling van de woonlening. Meestal zal ze dus eisen dat ze het huis mag verkopen indien je de betalingen niet uitvoert. En zo de lening dan terugbetalen. 

Dit noemt men de hypothecaire inschrijving: de notaris zal aan de hypotheekbewaarder laten weten dat de bank je woning mag verkopen als je je lening niet afbetaalt. De hypotheekbewaarder registreert deze inschrijving. 

De duur van een hypothecaire inschrijving is steeds 30 jaar. Die duur is door de wet vastgelegd. Hoe lang je lening loopt is niet van belang. Dit heeft dus gevolgen voor jezelf als voor je bank. 

Is je lening korter dan 30 jaar? Dan zal de hypothecaire inschrijving blijven bestaan tot de periode van 30 jaar verstreken is. Wil je die inschrijving laten wegnemen ? Dat kan je door een akte te verlijden bij de notaris. In deze akte erkent de bank geen schulden meer te hebben, en dus is de hypothecaire inschrijving niet meer nodig. Aan deze akte zijn wel kosten verbonden. 

Wil je dan nadien een nieuwe lening aangaan, kan je deze vrije woning opnieuw als pand geven van de nieuwe lening

Is je lening langer dan 30 jaar? Dan moet de bank opletten. Na 30 jaar vervalt de hypothecaire inschrijving automatisch. Indien de bank de hypothecaire inschrijving niet verlengt, heeft ze dus geen waarborg meer. Om de inschrijving te hernieuwen, moet je niet naar de notaris. De bank kan die zelf aanvragen. 

De hypothecaire inschrijving heeft ook enkele gevolgen. Om te genieten van de fiscale voordelen zoals de aftrek van het kapitaal en intresten van je inkomsten, moet je een hypothecaire inschrijving hebben ten voordele van de bank. Een hypothecair mandaat is niet voldoende. Ook zijn aan deze handelingen kosten verbonden. 

Als je een hypothecaire lening afsluit moet je ook een schuldsaldoverzekering hebben. Bereken hier je schuldsaldoverzekering in enkele kliks!