De keuze van de intrestvoet voor je woonkrediet bepaalt samen met de duur hoeveel je zal terugbetalen elke maand

Je kan voor de duur van je lening of woonkrediet een keuze maken. Hoe langer de lening hoe lager het bedrag dat je maandelijks moet afbetalen. Ook kan je kiezen voor een vaste intrestvoet of een variabele intrestvoet. Ook die keuze heeft gevolgen voor het bedrag dat je maandelijks zal terugbetalen.

Wat is een vaste rentevoet of intrestvoet? 

Gedurende de hele duur van de woonlening verandert de intrestvoet niet. Je betaalt steeds hetzelfde bedrag terug. Je kan je budget dus goed controleren. Er zullen geen verassingen zijn. 

Wat is een variabele of herzienbare intrestvoet? Hoe werkt dit? 

Met deze keuze kan de intrestvoet meerder keren wijzigen gedurende de looptijd van de lening. Bij het begin zal je minder intrest betalen dan de vaste intrestvoet. Maar indien de intrestvoeten stijgen op de markt, voorziet de leningsakte dat die aangepast kan worden. Dan betaal je dus meer of minder vanaf het moment van de aanpassing. 

Je hebt verschillende mogelijkheden op de markt:

- 1-1-1 : de rentevoet wordt elk jaar aangepast

- 5-5-5 : om de 5 jaar wordt de rentevoet aangepast

- 10-5-5 : bij deze formule wordt de rentevoet voor het eerst aangepast na een periode van 10 jaar. Nadien elke periode van 5 jaar.

Wat zijn de gevolgen van de keuze van een variabele intrestvoet?

- Een variabele intrestvoet is lager dan een vaste rentevoet. Voor eenzelfde maandelijks budget, kan je dus een hoger bedrag lenen. 

- Bij de wijziging van de intrestvoet naar boven, wordt je maandelijks budget hoger. Daarmee moet je wel rekening houden. Indien je dus het maximale bedrag leent met een variabele intrestvoet, kan je dus terecht komen in een situatie waar je meer moet betalen dan je als budget hebt voorzien.

- De wet beschermt je tegen te grote verhogingen. Na één jaar kan de verhoging maximaal 1% bedragen. Na een tweede jaar mag dat maximaal 2% zijn. Over de hele duurtijd van het woonkrediet mag de rentevoet maximaal het dubbele zijn. 

- Sommige banken bepalen dat de rente niet hoger of lager mag worden dan een bepaald percentage. Dit noemt men soms een CAP op de rentevoet. 

Bijvoorbeeld: je lening heeft een variabele intrestvoet van 5% met een CAP van 2%. Dat betekent dat de rente nooit lager zal zijn dan 3% (5%-2%) en nooit hoger dan 7% (5%+2%).

- Sommige banken bieden ook een formule aan om de maandelijkse lasten toch constant te houden, ondanks de variabele rentevoet. In dat geval verlengen ze de lening met een aantal maanden zodat je maandelijkse betalingen niet wijzigen. Dit noemt men soms de accordeon-formule.

Conclusie: het is belangrijk te weten welk budget je wenst te besteden aan de afbetalingen van je lening. Voorzie je na de aankoop van de woning nog bijkomende werken en aanpassingen ? Heb je rekening gehouden met de kosten van aankoop? Dat gaat ook geld kosten. Je bent verplicht wat vooruit te kijken: schat je budget in voor de nabije toekomst, en dan kan je beslissen of je een variabele intrestvoet neemt of toch liever een vaste intrestvoet