Welk bedrag wil je bij overlijden verzekeren met een schuldsaldoverzekering?

Je hebt de keuze om het kapitaal te bepalen dat je wil verzekeren voor je schuldsaldoverzekering. Neem je die verzekering bij het overlijden van één van de partners, of wil je beiden verzekerd zijn? Een keuze die je moet maken.

Wat is het doel van de schuldsaldoverzekering? 

Je hebt een lening aangegaan bij je bank. Deze lening moet je terugbetalen. Dat doe je met je inkomen. De vraag is dus : kan je die terugbetaling altijd doen? Ook wanneer er iets ergs gebeurt zoals een overlijden? Hebben beide partners ongeveer evenveel inkomen? En wat als één inkomen wegvalt: is het overblijvende inkomen voldoende om de bank te betalen en tegelijk te kunnen leven? 

Even een voorbeeld: 

- Je hebt samen een inkomen van 3.500€ netto. De ene partner brengt 2.000€ netto in, de andere 1.500€. 

- De bank heeft je een lening gegeven. Ze heeft gekeken naar je inkomen; de bank wil immers dat je de lening zonder probleem kan terugbetalen. 

- De lening loopt gedurende 20 jaar, en heeft een intrest van 3,95%. 

- De bank kan je dan 215.900€ lenen. Hiervoor betaal je maandelijks 1.295€. 

Dit betekent dat je ongeveer 37% van je maandelijks netto inkomen zal besteden voor de terugbetaling van de lening

Wat zou er kunnen gebeuren bij overlijden van één van de partners?

Indien de partner die 1.500€ verdient zou overlijden, blijft er een last van 1.295€ te betalen aan de bank. Het enig inkomen dat overblijft is dan 2.000€ netto per maand. Dit betekent dat je moet rond komen met 705€ per maand om te leven. 

Indien de partner die 2.000€ verdient zou overlijden, blijft enkel de partner die 1.500€ verdient over. In dat geval moet je dan rond komen met 205€ !

Uit dit voorbeeld blijkt de noodzaak om een schuldsaldoverzekering te nemen overduidelijk. De beste oplossing bestaat erin dat beide partners zich verzekeren voor het totaal bedrag van de lening, dus 215.900€. Bij overlijden van één van beiden, zal de lening volledig worden terugbetaald. De maandelijkse lasten vallen dan weg. De overblijvende partner behoudt zijn loon en kan dus in de afbetaalde woning blijven wonen. 

Je kan natuurlijk ook kiezen om niet elke partner voor 100% van de lening te verzekeren. Bijvoorbeeld zou de partner met 2.000€ inkomen voor 100% verzekerd kunnen zijn. De partner met 1500€ inkomen zou voor 80% kunnen verzekerd zijn. Dan blijft er een klein stukje lening over, voor de persoon met het inkomen van 2.000€. 

Conclusie: om te weten hoeveel je best verzekert, moet je rekening houden met het inkomen van beide partners. De partner die het meest verdient, zou best voor 100% verzekerd zijn bij overlijden. Voor de andere partner kan een keuze worden gemaakt tussen 50 en 100%. Zo kunnen beide partners bij overlijden van de andere partner, verder leven met een voldoende inkomen. 

Vergelijk de premies van schuldsaldoverzekeringen en kies het kapitaal bij overleden die het best bij jou situatie past.