Hoeveel moet je betalen voor een premie schuldsaldoverzekering? Wat bepaalt de prijs van deze verzekering?

Om de premie van je schuldsaldoverzekering te bepalen moeet eerst de lening gekend zijn. Het bedrag van de lening, de intrestvoet, de duur zijn dan bepaald. Deze vormen de basis van de schuldsaldoverzekering.

De schuldsaldoverzekering is een verzekering die een kapital uitbetaald bij overlijden. Dit kapitaal overlijden kan je kiezen. Bijvoorbeeld kan je kapitaal gelijk nemen aan het bedrag van de lening. In dat geval zal de schuldsaldoverzekering bij overlijden de lening volledig terugbetalen.  

Om een premie schuldsaldoverzekering te berekenen voor deze dekking bij overlijden zijn er twee mogelijkheden.

1. Een gewaarborgd tarief: een premie schuldsaldoverzekering dat niet kan gewijzigd worden

Om de premie schuldsaldoverzekering te berekenen gebruiken de verzekeraars stertetafels. Sterfetafels laten zien op welke leeftijd de belgen sterfen. Hieruit kan men dan afleiden wat de kans is dat iemand van een bepaalde leeftijd sterft. Op basis hiervan bepalen de verzekeraars de premies van de verzekering overlijden zoals schuldsaldoverzekeringen

De basistafels, die elke maatschappij gebruikt zijn 

- belgische tafels

- op basis van de hele bevolking

- dus zonder enige vorm van antiselectie. Dat betekent iedereen maakt deel uit van zo'n sterftetafel; gezonde mensen, zieke mensen, verzekerde mensen en niet verzekerde mensen, vrouwen, mannen...

De premie schuldsaldoverzekering dat je zo bekomt is gewaarborgd. Dat wil zeggen dat de premies die je betaalt op basis van zo'n tarief gedurende de hele duur van de verzekering niet wijzigen. Duurt je lening 20 jaar, zal het tarief niet wijzigen gedurende 20 jaar.

2. Een ervaringstarief: een premie schuldsaldoverzekering die goedkoper is maar niet gewaarborgd

Om die premie schuldsaldoverzekering te berekenen maakt de verzekeringsmaatschappij gebruik van ervaringstafels. Deze tafels zijn gebaseerd op de personen die verzekerd zijn. Om een verzekering te bekomen zullen de verzekeringsmaatschappijen je moeten aanvaarden. Niet iedereen wordt echter aanvaard. Daarom zijn de premies, berekend met deze tafels goedkoper; de kans dat je sterft is bij deze ervaringstafels veel kleiner. Soms kom je tot verschillen van 40% tot 70%

De premie schuldsaldoverzekering gebaseerd op een ervaringstafel is echter niet gewaarborgd. Volgens de huidige wetgeving mag er maar een tariefwaarborg zijn gedurende maximaal 3 jaar. Daarna kan de verzekeraar  eventueel de premie wijzigen. Als de kans op sterven groter wordt, kan dit gebeuren. Tot op heden is dit nog nooit gebeurd. We leven immers met zijn allen langer. Dus is de sterftekans op lagere leeftijd kleiner en de premie van een schuldsaldoverzekering lager.

Is er een verschil tussen mannen en vrouwen voor de premie van een schuldsaldoverzekering ? Niet meer na 2012 !!!

Het is bekend dat vrouwen langer leven dan mannen. Dus is de kans dat ze op jongere leeftijd sterven kleiner. De premie voor hun schuldsaldoverzekering zal dus lager zijn dan die voor mannen. Door een gerechtelijke uitspraak is een verschillende premie op basis van het geslacht niet meer mogelijk na 2012. Tot dan kan het nog, en betalen vrouwen gevoelig minder dan mannen. 

Conclusie : wil je je lening verzekeren, heb je keuze. Ofwel kies je voor een gewaarborgd premie, dan wijzigt je premie niet. Ofwel kies je voor het goedkopere ervaringstarief. Dan neem je een zeer klein risico dat je eventueel een supplement moet betalen indien de sterfte zou stijgen op jonge leeftijd

Het verschil is vrij belangrijk vergelijk dus goed de premies schuldsaldoverzekering!