Hoe wordt je belast als het kapitaal overlijden betaald wordt bij een schuldsaldoverzekeing?

Bij overlijden zal het kapitaal van de schuldsaldoverzekering aan de begunstigde worden uitbetaald. Hoe zal dit kapitaal worden belast ? Is er steeds sprake van belasting?

Hoe werkt de belasting van het kapitaal van de schuldsaldoverzekering?

1/ U hebt besloten om de premie van de schuldsaldoverzekering af te trekken van je inkomsten 

Wanneer de verzekerde van een schuldsaldoverzekering overlijdt, zal men een kapitaal uitbetalen aan de begunstigde. In functie van de leeftijd van de begunstigde, zal gedurende een bepaalde duur een fictieve rente worden berekend. Deze rente moet de begunstigde dan bij zijn aangifte voegen en hij zal hierop worden belast

Hierna de tabel met de leeftijd van de begunstigde, het percentage van de fictieve rente

Leeftijd Fictieve rente
Minder dan 40 jaar 1%
41 - 45 jaar 1,5%
46 - 50 jaar 2%
51 - 55 jaar 2,5%
56 - 58 jaar 3%
59 - 60 jaar 3,5%
61 - 62 jaar 4%
63 - 64 jaar 4,5%
65 jaar en meer 5%

Een voorbeeld: de begunstigde ontvangt op 52 jarige leeftijd een kapitaal van 60000€ en betaalt hiermee de lening terug. Gedurende 13 jaar zal hij een bedrag moeten bijvoegen bij zijn inkomsten van 60000€ x 2,5% = 1500€. Dit bedrag zal zijn inkomsten verhogen. Op deze verhoging zal hij dus belastingen moeten betalen. De periode van 13 jaar is altijd van toepassing behalve wanneer de begunstigde 65 of ouder is ; dan wordt deze periode beperkt tot 10 jaar. 

2/ U hebt beslist om de premie van je schuldsaldoverzekering niet af te trekken van je inkomsten

Wanneer de verzekerde van een schuldsaldoverzekering overlijdt, zal het kapitaal overlijden betaald worden aan de begunstigde. Je hebt echter nooit je premie afgetrokken van je inkomsten . In dat geval zal je ook geen belastingen hoeven te betalen. Er is dus geen sprake van een fictieve rente.