Bij een lening voor de aankoop van een woning of appartement, hoort een schuldsaldoverzekering.

Als de bank je geld leent, wenst ze ook dat je die lening zal terugbetalen. Met je inkomen, kan je die terugbetaling doen. Maar wat als je partner of jezelf overlijdt en een deel van het inkomen wegvalt? Kan je dan nog terugbetalen? Daarom is een schuldsaldoverzekering de oplossing.

Wat is het principe van een schuldsaldoverzekering?

Zoals de naam het zegt, is de schuldsaldoverzekering een verzekering om het saldo van een schuld of lening terug te kunnen betalen bij overlijden.

De woonlening die je afsluit bij de bank kan verschillende vormen aannemen : heb je een variabele rentevoet, een vaste rentevoet? Wat is de duur van de lening? Hoe betaal je de lening terug? 

Voor al deze gevallen heb je een aangepaste verzekering. De schuldsaldoverzekering zal ervoor zorgen dat op moment van het overlijden, het bedrag dat zal worden uitbetaald gelijk is aan het deel van de lening dat je nog moet terugbetalen aan de bank. Dat is dan ook het doel van de schuldsaldoverzekering. 

Deze schuldsaldoverzekering is geen verplichte verzekering. Soms zal de bank je verplichten om een schuldsaldoverzekering te nemen samen met de lening. Deze schuldsaldoverzekering kan je afsluiten bij de bank of bij een andere verzekeringsmaatschappij. 

Je moet met je partner overleggen hoeveel je precies wil verzekeren via de schuldsaldoverzekering en vooral wie tegen overlijden moet worden verzekerd. 

Conclusie: bij het aanschaffen van een woning of appartement hoort ook een lening. En bij die lening hoort ook een schuldsaldoverzekering. Zo kan je de terugbetaling garanderen bij het onverwacht overlijden van jezelf of je partner

Denk er ook aan om je schuldsaldoverzekering te vergelijken en zo het product te vinden dat precies bij je situatie past.