De verkoopwaarde van je woning of appartement: hoeveel is je verblijf waard?

Wanneer je een verblijf koopt, wil je graag weten hoeveel dat waard is. Maar ook de bank wil dat graag weten om je een lening te kunnen geven.

Niemand betaalt graag teveel voor een woning of appartement.

Daarom is het nuttig een idee te hebben hoeveel die woning of appartement waard is. Je kan daarom je woning laten schatten. Gespecialiseerde schatters kunnen hierop een antwoord geven. Hoe werkt dit? 

Met welke elementen houdt men rekening om de waarde van je woning te bepalen?

- De vrije verkoopwaarde of venale waarde: is de waarde die ieder redelijk mens wil betalen voor een onrtoerend goed. De prijs wordt dus bepaald door vraag en aanbod op de markt. Er wordt vanuit gegaan dat er voor een onroerend goed voldoende publiciteit is gevoerd om tot een normale prijs te komen.

- De gedwongen verkoopwaarde: dit is de waarde die je krijgt voor een onroerend goed, indien je het zeer snel moet verkopen. Door de spoed, gaat men ervan uit dat je minder geld voor je woning gaat krijgen. Het moet snel gaan, je hebt geen voldoende tijd om de verkoop goed te organiseren.

- De huurwaarde: indien de woning wordt verhuurd kan je de huurprijs ook nemen als referentie voor de waarde van een woning. Hoeveel is de huur? En als je die vergelijkt met de huurprijs van andere woningen of appartementen?  Deze vergelijking leert je ook iets over de waarde van je woning ten opzichte van vergelijkbare verblijven. 

- Het kadastrale inkomen: dit is de huurwaarde van je woning voor de fiscus. Elk jaar moet je deze waarde opgeven bij je belastingsaangifte. Dit kadastrale inkomen kan ook als basis dienen van de vergelijking.

Je kan de woning ook laten schatten door een erkend schatter. Deze schatter zal je een verslag bezorgen met de waarde van je woning volgens zijn analyse. De schatter zal ook nagaan of er in buurt nog woningen zijn die recent zijn verkocht en vergelijkbaar zijn. Dit kan ook de waarde van je woning beinvloeden. 

En de bank? De bank zal ook de waarde van je woning wensen te kennen om te bepalen wat de maximale lening of woonkrediet is die ze willen toestaan. 

De schatting van de waarde van je verblijf is een belangrijk element. Voor je woonkrediet, voor de notaris, voor de brandverzekering, voor de schuldsaldoverzekering is deze waarde belangrijk.