Hoe er zeker van zijn dat je de lening van je bank altijd kan terugbetalen?

We betalen onze lening terug met ons inkomen. Dat is de afspraak de we met de bank hebben. Leningen voor onroerend duren doorgaans 20 jaar. Ben je zeker dit inkomen te hebben over heel die periode? Er kan van alles gebeuren : je partner of jezelf kunnen overlijden, je kan een brand hebben in de woning...

Om na te gaan of je in alle omstandigheden je lening aan de bank kan terugbetalen, vertrekken we van het idee dat je normaal inkomen in staat moet zijn om de terugbetaling te doen. Meestal zal de bank het bedrag van de lening beperken in functie van je inkomen. Vuistregel is dat je niet meer dan één derde van je inkomen moet terugbetalen aan de bank. Wat zijn de omstandigheden die een stok in de wielen kunnen steken?

1. Overlijden van je partner of jezelf

Hoe erg dit ook is, de bank wenst wel dat je de terugbetaling zal uitvoeren. Daarom is een niet te voorziene zaak zoals plotseling overlijden best wordt gedekt via een verzekering

Wat heb je vandaag als bestaande verzekering bij overlijden?

- Een groepsverzekering: in de meeste groepsverzekeringen is er een bedrag voorzien bij overlijden. Dit kapitaal heeft de bedoeling het weggevallen inkomen te vervangen. Dikwijls wordt ook rekening gehouden met de familiale situatie zoals het aantal kinderen. Heeft je partner ook een groepsverzekering? Met een kapitaal bij overlijden? Je kan dus nagaan of de kapitalen bij overlijden voldoende hoog zijn. Niet alleen voor de terugbetaling, maar ook voor de toekomstige kosten van je gezin als één van de partners zou overlijden. 

- Heb je een individuele levensverzekering? Voorziet die ook in een bedrag bij overlijden? 

Uiteraard kan dit bedrag dan ook een deel van de lening terugbetalen.

- Heb je een schuldsaldoverzekering? Een schuldsaldo-verzekering is speciaal op maat van je lening gemaakt. Ze zal je lening volledig of gedeeltelijk terugbetalen. Zo blijven de bedragen van je groepsverzekering bijvoorbeeld nog ter beschikking voor de vervanging van je inkomen. Deze verzekering is niet verplicht. maar de bank zal meestal deze verzekering koppelen aan de lening. De bank wenst het risico niet te lopen bij overlijden en zal je vragen een dergelijke schuldsaldoverzekering te onderschrijven.

2. De brandverzekering

De woning zelf is een waarborg voor de terugbetaling van de lening. Wanneer je de lening niet terugbetaald, kan de bank je woning laten verkopen en met de opbrengst je lening terugbetalen. Een brandverzekering zorgt ervoor dat je de schade terugkrijgt bij brand aan je woning. Op die manier blijft je woning zijn waarde behouden. Een brandverzekering is niet verplicht. Maar zoals bij een schuldsaldoverzekering zal de bank je vragen een brandverzekering te nemen. Zo is de bank zeker dat de verkoop van de woning de lening zal kunnen terug betalen. 

3. Je inkomen

Is je inkomen gewaarborgd? Ben je zeker gedurende de hele looptijd van de lening de intresten en de terugbetaling van de lening te kunnen uitvoeren? 

Ook dit kan je verzekeren. Toch gedeeltelijk. Hoe kan je je inkomen verliezen?

Dit kan door werkloosheid of invaliditeit. Er bestaan geen individuele verzekeringen tegen werkloosheid. Er zijn wel steunmaatrgelen van de gewesten maar die hebben een beperkt toepassingsgebied. Invaliditeit kan je wel verzekeren. Je hebt verschillende vormen: ofwel een kapitaal indien je invalide bent door ongeval, tot het verzekeren van een vervangend loon wanneer je blijvend invalide zou zijn. Deze invaliditeitsverzekering is niet goedkoop. Goed informeren en vergelijken is de opdracht. Sommige groepsverzekeringen bevatten ook een tussenkomst bij invaliditeit.

Conclusie: een woning kopen, een lening afsluiten doe je niet elke dag. Het is dus goed even stil te staan waarvoor je verzekerd bent bij overlijden, invaliditeit en brand. Zo kan je de beste beslissing wanneer je een lening afsluit met je bank.