Raadgevingen voor je woonkrediet en je schuldsaldoverzekering

Een woning kopen en hiervoor lenen is geen alledaagse bezigheid!!! Goed bezinnen is dus de boodschap.

Enkele raadgevingen bij de beslissing omtrent je woonkrediet en schuldsaldoverzekering

- Naast banken zijn er nog spaarkassen, verzekeringsmaatschappijen, hypotheekmaatschappijen leningsmaatschappijen die leningen geven aan particulieren. Aarzel niet om te vergelijken. Sommige maatschappijen hebben voor jou situatie betere voorwaarden dan anderen. Je beroep, je gezinssituatie, recht op een sociale lening, trouwe klant zijn...redenen om je betere voorwaarden te geven.

- Vergelijk wat te vergelijken is. Heb je meerdere voorstellen op tafel liggen ? Ga na wat de verschillende karakteristieken zijn

* Zelfde duurtijd van de lening

* Vaste rente of veranderlijke rente

* Hoe en wanneer wijzigt de rentevoet?

* Bijkomende kosten? 

* Met een hypothecaire inschrijving of met een hypothecair mandaat?

* Kosten verbonden aan de lening (registratierechten, notariskosten)? 

* Dossierkosten?

* Wat is de procedure bij niet-betaling of kleine betalingsachterstand?

* Kom je in aanmerking voor een saneringspremie, een bouwpremie, een andere tussenkomst van de overheid? 

- Een lening in orde brengen neemt tijd in beslag. Informatie verzamelen, onderhandelingen, geodkeuring door de bank, goedkeuring door de hoofdzetel van de bank, overdracht van het dossier naar de notaris, bijkomende informatie van de notaris, dan pas kan een voorstel van akte worden opgemaakt...Heel dit proces neemt zeker enkele maanden in beslag.

- De koper moet over de nodige fondsen beschikken. Daarom is het best in overeenstemming met de koper het tijdstip van het verlijden van de akte te bepalen. 

- De notaris kan ook advies verschaffen : het geven van informatie is gratis. Alleen uitzonderlijke prestaties kunnen gefactureerd worden. 

- Hoe verdeel je de schuldsaldoverzekering over jezelf en je partner? Neem je een schuldsaldo met een vaste constante premie, of een veranderlijke premie? Met een koopsom of enige premie of wens je de premie te splitsen gedurende het jaar? Is je premie fiscaal aftrekbaar en heeft dit zin? Heb je de verschillende premies vergeleken? Zijn de voorwaarden vervult voor een fiscale aftrek van de premie?

- De fiscale aftrek van kapitaal, intresten en premies: dit wil niet zeggen dat de fiscus in uw plaats betaalt. U zal minder belastingen betalen en doordat de betalingen aan de bank of de verzekeringsmaatschappij aftrekbaar zijn van uw inkomsten. Dat effect zie je dus pas na 2 jaar ongeveer. Ook moeten de voorwaarden vervult zijn.  

Conclusie: Overloop deze vragen en tracht het antwoord in de voorstellen te vinden. Zo ben je goed voorbereid om de juiste bewuste keuze te maken.