Woordenlijst rond de hypothecaire leningen

Hieronder vind je de definities en uitleg rond de verschillende termen gebruikt voor een hypothecaire lening.

- Onderhandse verkoop : Een onderhandse verkoop is de verkoop van een onroerend goed tussen 2 partijen. Deze verkoop heeft onder normale omstandigheden plaatsgehad. Onder normale omstandigheden verstaan we een periode voor publiciteit die voldoende lang was, en normale marktomstandigheden met voldoende potentiële kopers.

- Openbare verkoop : Een openbare verkoop is een verkoop die volgens specifieke regels plaatsheeft. Sinds 1 januari 2010 zijn de regels voor een openbare verkoop overal gelijk. Onder leiding van de notaris wordt de verkoop geregeld op één enkele zitdag. 

- Venale waarde : De venale waarde van een onroerend goed, is een ander woord voor de normale verkoopwaarde. Het is dus de waarde die je voor het onroerend goed krijgt als je dit verkoopt onder normale omstandigheden : dit wil zeggen dat je de verkoop kan organiseren, er voldoende aanbod en vraag is, je voldoende tijd hebt om de verkoop te realiseren.

- Verkoopwaarde van een woning : De normale verkoopwaarde van de woning is hetzelfde als de venale verkoopwaarde.

- Gedwongen verkoopwaarde : Een gedwongen verkoopwaarde is de verkoopwaarde van een woning gebaseerd op een verkoop van de woning onder dwang. De verkoop moet snel gebeuren en dus is er onvoldoende tijd om onder ideale omstandigheden de verkoop te organiseren. De gedwongen verkoopwaarde zal dus normaal lager zijn dan de normale verkoopwaarde van de woning.

- Hypothecaire krediet : Een hypothecaire krediet is een lening toegestaan door de bank. Dit krediet wordt gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving

- Hypothecaire lening : Een hypothecaire lening is een andere naam voor een hypothecair krediet. Deze lening wordt dan ook gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving

- Woonkrediet : Het woonkrediet is een andere term voor een hypothecaire lening. De term beschrijft de lening die je aangaat bij de bank om een onroerend goed te verwerven. De bank zal dan een hypothecaire inschrijving nemen op het onroerend goed dat je aankoopt.

- Vaste rentevoet : Een vaste rentevoet van een lening wijzigt niet over de hele duur van de lening. Je betaalt dus steeds dezelfde rentevoet. Hierdoor ken je perfect de kosten van je lening en blijven ze ook constant in de tijd. 

- Variabele rentevoet : Een variabele rentevoet is een rentevoet van een lening die aangepast wordt aan de wijziging van de intrestvoeten op de financiële markt. Deze wijzigingen, in principe naar boven of naar beneden, volgens een afgesproken regel met de bank. Meestal is er ook een maximale en minimale intrestvoet voorzien. Het gevolg is dat je niet kan weten hoeveel je elke maand zal betalen. Dit bedrag zal worden aangepast volgens de wijzigende intrestvoet. Hiermee moet je dus rekening houden voor je maandelijks budget.

- Notariële akte : De notariële akte is een document dat onder controle van de notaris wordt opgesteld. Deze akte noteert de aankoop van een onroerend goed, de verplichtingen ten opzichte van de bank als je een lening hebt aangegaan, en de hypothecaire inschrijving.

- Registratierecht : Het registratierecht is een belasting op de verkoop van je onroerend goed. Dit registratierecht is een gewestelijke bevoegdheid. Daarom zijn er verschillen tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Door het registreren van de verkoop via een notariële akte wordt je als nieuwe eigenaar van het onroerend goed ingeschreven bij het hypotheekkantoor.

- Notariskosten : De notariskosten zijn de kosten die je moet betalen naar aanleiding van een akte. Er zijn kosten voor de akte zelf, de registratiekosten, de kosten voor de hypothecaire inschrijving.

- Hypothecaire inschrijving : Een hypothecaire inschrijving geeft de bank het recht je onroerend goed te verkopen indien je je lening niet terugbetaald. Deze inschrijving gebeurt door een notariële akte. Deze akte wordt ingeschreven bij de hypotheekbewaarder. 

- Hypotecair mandaat : Een hypothecair mandaat geeft de mogelijkheid om een hypothecaire inschrijving te nemen op een onroerend goed. De kosten verbonden bij een mandaat zijn lager dan de kosten bij een hypothecaire inschrijving

- Hypotheekkantoor : Het hypotheekkantoor is de naam voor de plaats waar de hypothecaire inschrijvingen worden bewaard door de hypotheekbewaarder.

- Kadastraal inkomen : Het kadastraal inkomen (KI) is het fictieve inkomen van een onroerend goed. Elke eigenaar van een onroerend goed, moet dit bedrag als inkomsten aangeven bij je belastingsinkomen.