Woordenlijst rond de schuldsaldoverzekering

Hieronder vind je de definities van de termen vaak gebruikt rond de schuldsaldoverzekering.

- Schuldsaldoverzekering : Een schuldsaldoverzekering is een verzekering bij overlijden. Het kapitaal overlijden wordt zo gekozen dat het precies gelijk is aan het saldo van je lening bij de bank. Je hebt de keuze 100% van de lening te verzekeren of minder. Je kan ook een deel verzekeren bij overlijden van jezelf en van je partner. Meestal wordt een schuldsaldoverzekering verplicht door de bank. Maar in principe moet je de verzekering niet nemen bij de bank waar je de lening hebt genomen.

- Sterftetafels : Een sterftetafel is een tabel met gegevens over de belgische bevolking. Meerbepaald geeft deze tabel inzicht in de kans die je hebt om te overlijden op een bepaalde leeftijd. Hiermee kan de verzekeraar de premie berekenen van de schuldsaldoverzekering.

- Ervaringssterftetafels : Voor de berekening van de premie van een schuldsaldoverzekering gebruiken de verzekeraars sterftetafels. Ervaringssterfetafels zijn tafels die gebaseerd zijn op de ervaring van de verzekeraars. De kans om te overlijden wordt dan berekend op basis van de ervaring van alle verzekeringsmaatschappijen samen. De kans op overlijden bij een ervaringstafel is lager dan die bij een algemene sterftetafel. Dat kan leiden tot premies die 40 tot 70% lager zijn dan de premie gebaseerd op een gewone sterftetafel. 

- Éénmalige premie : Men spreekt van een éénmalige premie als je de premie in 1 keer betaald. Je blijft dan verzekerd bij overlijden voor de hele duur van de schuldsaldoverzekering. Soms noemt men een éénmalige premie ook een koopsom. 

- Koopsom : dit is een ander woord voor een éénmalige premie.

Fictieve rente : fictieve rente is een bedrag dat je gedurende een bepaalde periode moet toevoegen aan je inkomsten. Je inkomsten worden dus hoger en je zal dus meer belastingen betalen. Dit principe wordt toegepast bij een schuldsaldoverzekering. Indien je de premies hebt afgetrokken van de inkomsten, moet de begunstigde een fictieve rente aangeven als inkomsten.

- Brandverzekering : Een brandverzekering laat toe je verblijf te verzekeren tegen brandschade. De inboedel en de heropbouw van de woning die volledig door brand is vernield wordt door de brandverzekering gedekt. Deze verzekering is niet verplicht zoals een autoverzekering. Je kan ook diefstal laten verzekeren. Ook de schade door overstromingen worden door deze verzekering terugbetaald. 

- Invaliditeitsverzekering : een invaliditeitsverzekering is een verzekering die je een loon uitkeert indien je door invaliditeit een deel van je inkomen tijdelijk of definitief verliest. Deze verzekering laat je dus toe een vervangingsinkomen te verkrijgen om zo de kosten voor je lening te kunnen blijven betalen.