De begrafenis of crematie moet je ook regelen

Om een begrafenis of een crematie tot een goed einde te brengen moet je ook via de gemeente passeren

De begrafenisondernemer kan je hiermee helpen, maar het is altijd goed om te weten wat je moet doen.

De aangifte van het overlijden dient te gebeuren op de gemeente bij de dienst burgerlijke stand van de plaats van overljden. Het overlijdensattest van de arts, de identiteitspapieren, trouwboekje en rijbewijs  van de overledene, moeten meegenomen worden. Ook de aangever van het overlijden moet zijn identiteitspapieren tonen.

Op basis van deze informatie zal een overlijdensakte worden opgesteld door de ambtenaar. Die overlijdensakte is nodig om het lichaam te vervoeren en de begrafenis of crematie te laten gebeuren.

De gemeente van de woonplaats van de overledene wordt dan op de hoogte gebracht van het overlijden door de gemeente die de overlijdensakte heeft opgemaakt.

Voor het werkelijk begraven of cremeren van iemand, heb je de toelating nodig van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de overledene wordt begraven of gecremeerd. 

Wil je voor meer dan 10 jaar een concessie krijgen op de begraafplaats, dan moet je die op de gemeente aanvragen en betalen. Een gemeente kan de concessie toekennen tot maximaal 50 jaar en deze periode kan herlengd worden. Meer info kan je hier vinden.

Gelijkaardige regels bestaan er voor een crematie. Voor het uitstrooien van de asse zijn er speciale regels van toepassing. Die kan je hier vinden.

Vergeet niet dat er voor de overledene ook een belastingsaangifte moet gebeuren. Deze regels hangen af van de specifieke situatie waarin de overledene zich bevond op het moment van overlijden. Wat je moet doen kan je hier vinden.