De kosten verbonden met een uitvaart

Bij het overlijden van een naaste persoon, wenst iedereen dat de uitvaart verloopt zonder zorgen en met het nodige respect voor de overledene

Gemiddeld kost een uitvaart zowat tussen 3500€ en 5500€.

Waaruit bestaat de kosten die met een uitvaart te maken hebben? Er zijn verschillende kosten die we moeten in rekening brengen :

- Vooreerst zijn er vaste kosten verbonden aan een uitvaart zoals het overbrengen van de overledene, het verzorgen van de overledene, de nodige formaliteiten en personeel voor de begrafenisplechtigheid, de rouwwagen...

Deze vaste kosten voor een uitvaart kunnen geraamd worden op 1000€ to 1400€.

- Heeft de overledene de wens uitgedrukt om te worden gecremeerd, dan moet je rekenen op een meerkost van ongeveer 500€.

- De kostprijs van een kist kan erg varieren in functie van het gebruikte materiaal. Dit kan gaan van 600€ tot 2000€.

- Wens je ook een advertentie in de kranten? Afhankelijk van de soort krant kan dit oplopen tot 750€

- Het opmaken en versturen van de rouwbrieven en de rouwprentjes kunnen tot 500€ kosten.

- De kosten voor de versiering en de huur van de kerk of uitvaartcentrum kunnen oplopen tot 500€.

- De maaltijd voor de naaste familie en vrienden kan ook erg varieren (koude maaltijd, warme maaltijd, ...)

Om de kosten van de uitvaart te dekken geven de meeste uitvaartverzekeraars de mogelijkheid om zelf het verzekerde kapitaal te kiezen tot een bedrag van 10.000€.

Let er ook op dat je het verzekerd kapitaal laat meegroeien met de inflatie. De kosten van een uitvaart zullen immers stijgen en tegen het moment van overlijden wellicht hoger uitvallen dan de schatting die je vandaag maakt.