Welke zaken moeten geregeld worden door de nabestaanden na het overlijden van iemand?

Als je leeft ben je verbonden met vele organisaties en gemeenschappen. Bij je overlijden stoppen deze relaties niet automatisch

Na het overlijden van een persoon, moeten de nabestaanden heel wat dingen regelen die rechstreeks met het overlijden te maken hebben, maar ook daarnaast zijn er heel wat dingen waar je moet aan denken.

Een begrafenisondernemer kan je helpen met de dingen die met de begrafenis te maken hebben, een uitvaartverzekering biedt soms diensten aan om ook zorg te dragen voor de dingen die niet zo voor de hand liggen.

Welke zaken moeten geregeld worden? Een overzicht :

- De werkgever, de vakbond, boekhouder, fiscalist, ziekenkas, kinderbijslagfonds, sociale zekerheid, pensioendienst,...

- De relatie met de financiële wereld : al de verzekeringscontracten (auto, brand, hospitalisatie, familiale, ...) de rekeningen bij verschillende banken. Andere beleggingen aangehouden bij financiële instellingen.

- DIV (dienst voor inschrijvingen van voertuigen)

- Alle nutsvoorzieningen (water, gas, electriciteit, tv, internet,...)

- Alle abonnementen van magazines, kranten,...

- Lidmaatschap bij verenigingen...

Daarnaast hebben heel veel mensen ook heel wat toegangen en paswoorden op het internet voor verschillende sites. Moeten die ook stopgezet worden?

Op het internet kan je vandaag een digitale kluis aanmaken zodat je heel wat documenten en informatie kan opbergen voor je nabestaanden. Ze moeten dan niet meer zoeken naar de informatie. Hoe die werkt kan je hier vinden.