De successierechten

De successierechten of erfenisrechten zijn belastingen die de staat heft op je erfenis

Het gaat hier over taksen die de Staat heft op de waarde van de erfenis die je verkrijgt, na aftrek van de schulden, bij het overlijden.

De wet bepaalt wie de erfgenamen zijn bij het overlijden van een persoon. In eerste instantie is dat de partner en de kinderen.

Maar afhankelijk van het huwelijksstelsel kunnen ook hier verschillen optreden in de toepassing van de regels die de wet voorziet.

De basis van de belasting wordt gevormd door de waarde van al de bezittingen van de overledene op te tellen en de schulden ervan af te trekken.

Dit bedrag moet dan toegewezen worden aan de erfgenamen ; de partner en kinderen in eerste instantie en andere nabestaanden nadien.

Het bedrag van de belasting hangt af van de hoogte van het bedrag dat je ontvangt en de verwantschap met de overledene. Deze belasting is een gewestelijke materie dus is niet hetzelfde in Vlaamse, Waalse en Brussels gewest.

Bijvoorbeeld : in Vlaanderen betaal je op de schijf tot 50.000€, 3% successierechten, op de schijf van 50.000€ tot 250.000€ 9% en daarboven 27%.

Verder heeft elk gewest uitzonderingen die een groot verschil kunnen maken. Bijvoorbeeld zal in het Vlaamse gewest de gezinswoning niet meegenomen worden in de belastbare basis.

Besluit : successierechten of erfenisrechten zijn een ingewikkelde materie met vele uitzonderingen en specifieke regels. Je doet er dus goed aan om je te informeren bij een notaris of een specialist in het successierecht.

Je kan ook zelf actie ondernemen tijdens je leven om ervoor te zorgen dat je nabestaanden minder of geen successiebelasting moeten betalen.

Hoe kan je dat :

- via een levensverzekering

- via een schenking

- via een testament

Ook hier geldt de regel dat je best bij een notaris of specialist te rade gaat. Het is een materie voor specialisten want je moet nauwgezet de regeltjes volgen zodat alles perfect verloopt voor je nabestaanden.