Waarom een uitvaartverzekering nuttig kan zijn?

Bij het overlijden en alles wat naar aanleiding van een overlijden wordt georganiseerd heeft ook een prijskaartje. De uitvaartverzekering kan hierbij een steun zijn

De reden waarom de uitvaartverzekeringen bestaan en een succes kennen zijn de volgende :

- Vooreerst is er het financiële aspect. Naar aanleiding van het overlijden is het gebruikelijk een aantal zaken te organiseren : de begrafenis, de ceremonie in de kerk, sturen van overlijdensberichten,... Al deze zaken kosten redelijk wat geld. Je kan schatten dat vandaag de gemiddelde kosten van een begrafenis ongeveer tussen de 3500€ en 5500€ euro liggen.

Daar komt bij dat in heel veel gevallen je het ogenblik van overlijden niet kan voorzien. Deze kosten komen dus onverwacht tenlaste van de nabestaanden.

- Bij het overlijden zal de bank onmiddellijk overgaan op het blokkeren van de rekeningen van de overleden persoon. De nabestaanden moeten dus zelf de nodige middelen ter beschikking stellen om de kosten van het overlijden te dekken.

- Het emotionele menselijke aspect. Wanneer mensen ouder worden en het overlijden korter bij komt, drukken ze meer en meer de wens uit dat ze hun nabestaanden (meestal kinderen of naaste familie) niet willen opzadelen met de financiële gevolgen van hun overlijden. Door het onderschrijven van een uitvaartverzekering kan je het financiële aspect van het overlijden al oplossen. Daarnaast bieden verzekeraars ook een aantal diensten aan voor de nabestaanden, die de niet-financiële gevolgen van een overlijden opvangen.

Allemaal redenen genoeg om het onderschrijven van een uitvaartverzekering te overwegen.