Wat is een uitvaartverzekering?

Met een uitvaartverzekering kan je de kosten van een begrafenis op voorhand dekken

Er zijn maar weinig zekerheden in het leven. Sterven is er één. En sterven betekent dat we zaken achterlaten voor de nabestaanden, partner, kinderen, ... maar ook de kosten van de begrafenis.

Het doel van een uitvaartverzekering bestaat erin de kosten van een uitvaart of begrafenis te dekken.

Bij het overlijden van de verzekerde wordt er een verzekerd kapitaal betaald aan de begunstigden van de uitvaartverzekeringspolis. Met dit kapitaal kunnen dan de begrafeniskosten betaald worden.

Het is dus eigenlijk een overlijdensverzekering, waarvan de dekking duurt tot het overlijden van de verzekerde. Deze uitvaartverzekering zal dus steeds uitbetalen, maar we weten dus niet wanneer.

Het is gebruikelijk om met de uitvaartverzekering ook een aantal diensten te verlenen voor de nabestaanden ; er zijn immers niet alleen de kosten van de begrafenis bij het overlijden maar ook heel wat practische zaken moeten geregeld worden.