Wat te doen bij een overlijden?

Wat zijn de stappen die je moet zetten bij het overlijden van iemand? Welke actie is het meest aangewezen en noodzakelijk om te ondernemen?

Wat moet er gebeuren wanneer je een overlijden vaststelt?

- De eerste actie is het oproepen van de huisarts of je eigen arts. Die moet het overlijden vaststellen en een verklaring van overlijden opmaken.

Zonder die verklaring kan je niet aantonen dat iemand overleden is.

Indien het overlijden in het buitenland gebeurt, ga dan na of er een reisverzekering is afgesloten. Is er een uitvaartverzekering afgesloten? Kan je die informatie niet vinden? Informeer dan de ziekenkas van de overledene. Indien het overlijden het gevolg is van een autoongeval moet ook de verzekeringsmaatscshappij ingelicht worden.

- Contacteer de nabestaanden, familie, vrienden, buren,... kortom alle personen die de overledene goed kennen.

- Is er een testament of wilsbeschikking? Misschien heeft de overledene wensen geuit in verband met de uitvaart : op welke wijze die moet gebeuren, keuze van begrafenis of crematie,...

- Contacteer de begrafenisondernemer : misschien heeft de overledene een voorkeur uitgesproken in haar testament. Zoniet kan je een begrafenisondernemer naar keuze contacteren.

- De begrafenisondernemer kan dan heel wat dingen voor je oplossen. Dat kan ook de uitvaartverzekeraar. Die biedt soms ook heel wat diensten aan om zo practische problemen over te nemen.