Wettelijke mededelingen

Mefirst.be is de website van Webbroker N.V.

Webbroker NV, heeft zijn maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Defacqzstraat 6. Het ondernemingsnummer is BE 0820.521.020 . Het erkenningsnummer als makelaar,toegewezen door de FSMA, is 106605A
Deze site laat u toe een vergelijking te maken van verzekeringsproducten aangeboden door verzekeringsmaatschappijen die met ons samenwerken.Op die manier kunt u een doordachte beslissing nemen en met de maatschappij van uw keuze een polis afsluiten.
Hiervoor hebben wij een aantal gegevens nodig, die u tijdens het invullen van de vragenlijst aan ons meedeelt..
We leggen u hier uit hoe we precies omgaan met deze gegevens. Wij handelen uiteraard volledig conform de Belgische wet op de privacy (Wet ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992, aangepast door de wet van 11 december 1998) wat de verwerking van deze persoonlijke gegevens betreft.
De verwerking van deze gegevens gebeurt onder verantwoordelijkheid van Webbroker NV, Defacqzstraat 6, 1000 Brussel.Hoe verwerken we de gegevens die u invult ?

Eerste stap : anonieme gegevens

Zolang u geen persoonsgegevens invult tijdens uw bezoek aan mefirst.be, blijft u anoniem . We kennen dan enkel uw IP-adres (dat is het adres van uw computer). Via dit adres kunnen we statistische informatie bekomen over over uw bezoek aan onze site (welke pagina's werden er bezocht, hoelang duurde het bezoek...). Deze informatie gebruiken we om mefirst.be verder te verbeteren om onze bezoekers die site te kunnen aanbieden die het best aansluit bij hun wensen. We streven er immers naarom de vergelijking van verzekeringsproducten zo efficiënt en duidelijk mogelijk aan u te kunnen presenteren.

Tweede stap : cookies

Alle websites op het internet gebruiken cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die, tijdens uw bezoek, via uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Deze cookies bevatten nooit persoonsgegevens of persoonlijke informatie.
Ze houden bijvoorbeeld wel de taal bij die u hebt gekozen om de site te bezoeken, zodat u bij het volgende bezoek, onmiddellijk de juiste taal gepresenteerd krijgt. Verder bevatten ze ook nog informatie die het mogelijk moet maken om de site voortdurend te verbeteren en aan te passen.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met de toepassing van deze cookies.
U kan er voor opteren om deze cookies niet op te slaan; door de instellingen van uw browser aan te passen.. Het gebruik van cookies is echter zo algemeen verspreid dat het niet aanvaarden van cookies problemen zou kunnen opleveren tijdens het surfen . Vele websites zullen niet meer op een volledige en eenvoudige manier aan u kunnen voorgesteld worden.

Derde stap : uw persoonsgegevens

Om een kwalitatieve vergelijkingstabel voor te stellen, hebben we je persoonlijke gegevens nodig zoals naam, voornaam, telefoon en email. U deelt niet graag uw persoonlijke informatie met anderen? Dat begrijpen we volkomen, en daarom informeren we u hierbij zeer duidelijk wat we met uw gegevens doen en niet doen :

  • Indien u een vergelijking vraagt, geven we uw gegevens door aan de verzekeraars-partners, zodat zij in staat zijn de nodige informatie op te sturen. U kan dan eventueel het verzekeringskontrakt onderschrijven als het aan uw behoeften voldoet.
  • We sturen elke maand een newsletter uit. Deze bevat boeiende informatie in verband met verzekeringen. Indien u uw akkoord geeft om informatie van mefirst.be te ontvangen, zullen we u deze newsletter sturen.
  • In elke mail die u ontvangt, zal u steeds de mogelijkheid hebben om u uit te schrijven en geen mail meer te ontvangen in de toekomst.
  • U hebt eveneens de mogelijkheid uw inschrijving of uitschrijving te beheren vanuit uw persoonlijke pagina.
  • Zonder uitdrukkelijke toelating van uwentwege, zullen we geen persoonlijke gegevens doorgeven aan onze partners behalve aan de verzekeraar-partners van mefirst.be.

Uw keuze op mefirst.be

Wij houden uw persoonsgegevens bij in onze database. Zo krijgt u bij een volgend bezoek toegang tot "Uw Persoonlijke ruimte" waar u al de offertes kan terugvinden die u eerder reeds heeft aangevraagd.

Zoals de wet voorziet, kan u steeds toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en deze laten aanpassen en bijwerken via uw persoonlijke ruimte. Indien u dit wenst kunnen uw gegevens ook worden gewist uit onze bestanden. Hiervoor richt u zich best tot ons via dit e-mail adres : info@mefirst.be

Door uw persoonsgegevens in te vullen, geeft u Webbroker NV uitdrukkelijk toestemming om deze mee te delen aan de verzekeraars-partners die in de vergelijkingstabel aanwezig zijn.

Wijzigingen wat betreft onze aanpak van de behandeling en verwerking van de persoonsgegevens zullen op de mefirst.be worden aangekondigd en van toepassing zijn vanaf het moment dat ze verschijnen op de site.

Vragen, bemerkingen, suggesties in verband met de privacypolitiek kan u sturen naar info@mefirst.be

Aansprakelijkheid van Webbroker NV


Webbroker NV is verzekerd voor professionele aansprakelijkheid bij het « Waarborgfonds voor burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid VZW ». Deze verplichte verzekering maakt deel uit van het dossier dat bij de FSMA wordt ingediend voor erkenning als makelaar onder nr 106605A

Mefirst.be vergelijkt voor u producten en diensten van verschillende verzekeraars-partners. U kan op basis van deze vergelijking beslissen om een gepersonaliseerde offerte aan te vragen. Deze vergelijking en offerte worden opgesteld op basis van de gegevens die door u zijn ingevoerd.

Het ontvangen van een offerte alsmede de informatie die u wordt getoond of per mail wordt overgemaakt, verlenen u geen recht op een verzekeringscontract bij de verzekeringsmaatschappij. Het verkrijgen van een offerte betekent dus niet automatisch dat de verzekeringsmaatsschappij het risico aanvaardt.Na evaluatie van het verzekeringsvoorstel, dat u indient bij de verzekeringsmaatschappij zal blijken of de verzekeraar het risico al dan niet accepteert en onder welke voorwaarden. De algemene en bijzondere voorwaarden van de polis zijn de enige echte juridische grondslagen van de verzekeringsovereenkomst.

Mefirst.be vergelijkt een aantal producten op basis van de door u ingevoerde gegevens. Mefirst.be zal steeds trachten uit een representatieve staal van producten bij verschillende verzekeraars-partners te putten om deze vergelijking te maken. Webbroker NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken van een voorstel of vergelijking indien blijkt dat, op basis van de door u ingevoerde gegevens, er geen enkele oplossing voorhanden zou zijn.

Door het gebruik van de internettechnologie en de presentatie van meerdere voorstellen op het scherm, is het niet mogelijk om alle details van elke mogelijke oplossing weer te geven. Een geschreven offerte laat u veel beter toe een volledig zicht te krijgen op de oplossing van uw keuze. Het is dus noodzakelijk de algemene en bijzondere voorwaarden te lezen om een gedetailleerd beeld te krijgen van de voorgestelde oplossing. Webbroker NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor keuzes die worden gemaakt en die enkel gebaseerd zijn op informatie die op het scherm wordt weergegeven of op basis van gedeeltelijke documentatie.

Mefirst.be verwijst naar en heeft links met andere websites. Webbroker NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid en volledigheid van de informatie aanwezig op deze sites.

We streven er naar om mefirst.be 7 op 7 en 24 op 24 toegankelijk te houden. Nochthans behouden we ons het recht voor om op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang te onderbreken, indien om technische of andere redenen (bv.update van de site )hiervoor een noodzaak zou bestaan. In de mate van het mogelijke zullen we dit doen op momenten die het minst storend zijn voor onze bezoekers. We behouden ons ook het recht voor om onze service voor onbepaalde tijd te onderbreken. Webbroker NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen van deze onderbrekingen.

Wij behouden ons het recht voor om elke fysieke of rechtspersoon die de gebruiksvoorwaarden van de site zou overtreden (aanbieden van andere diensten en producten, onrechtmatig gebruik van e-mail adressen, ...) eenzijdig de toegang tot de site of een gedeelte van de site te ontzeggen, Het staat Webbroker NV vrij om eventueel over te gaan tot gerechterlijke vervolging.

De Belgische wetgeving is op de website mefirst.be van toepassing en daarom zal elk eventueel conflict in verband met de website of met Webbroker NV worden beslecht bij Belgische rechtbanken.
Mefirst.be vergelijkt de offertes en tarieven van de volgende verzekeraars: Corona, Generali, Touring, Active Capital, Cardif, Europ Assistance, VAB